O NAS

Reprezentujemy największe instytucje pożyczkowe w Polsce. Dbamy o zrównoważony rozwój sektora finansowego i najwyższe standardy etyczne przy jednoczesnym podnoszeniu bezpieczeństwa konsumentów.


Dowiedz się więcej >

KOMENTARZE I RAPORTY

Systematycznie monitorujemy zmiany zachodzące na rynku pożyczkowym w Polsce. Skupiamy się na opracowywaniu analiz i raportów odnoszących się do sektora pożyczkowego jako całości. Analizujemy udział sektora pożyczek pozabankowych w rynku finansowym, a także produkty i zachowania klientów na tym rynku.

Dowiedz się więcej >

KALENDARIUM WYDARZEŃ28.06.2019
Joint ESAs Consumer Protection Day 2019 in Dubl...

Dowiedz się więcej >

PODMIOTY WSPIERAJĄCE

PARTNERZY