O NAS

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego została
powołana w 2016 r. Reprezentuje największe instytucje pożyczkowe w Polsce. Jej zadaniem jest dbałość
o zrównoważony rozwój sektora finansowego przy jednoczesnym podnoszeniu bezpieczeństwa konsumentów.
Dowiedz się więcej >

KOMENTARZE I RAPORTY

Systematycznie monitorujemy zmiany zachodzące na rynku pożyczkowym w Polsce. Skupiamy się na opracowywaniu analiz i raportów odnoszących się do sektora pożyczkowego jako całości. Analizujemy udział sektora pożyczek pozabankowych w rynku finansowym, a także produkty i zachowania klientów na tym rynku. Dowiedz się więcej >

KALENDARIUM WYDARZEŃ02.10.2018
Kongres Dyrektorów Finansowych Euler Hermes

16-17.10.2018
IV Kongres Bankowości i Finansów Korporacyjnych Dowiedz się więcej >

PODMIOTY WSPIERAJĄCE

PARTNERZY