Solidne wyniki branży pożyczkowej w marcu

Rynek pożyczkowy w marcu odnotował relatywnie dobre wyniki – liczba udzielonych kredytów konsumenckich wyniosła 336 tys. szt. wobec 319 tys. szt. miesiąc wcześniej (+5,4 proc.) i wobec niemal 320 tys. szt. rok wcześniej (+5,2 proc.). Wartość udzielonego finansowania sięgnęła kwoty 1,254 mld zł wobec 1,141 mld zł w lutym 2024 roku (+9,9 proc.) i wobec 1,139 mld zł w marcu 2023 roku (+10,1 proc.). Dodatnim dynamikom sprzedaży sprzyjały Święta Wielkanocne, które w tym roku przypadły na koniec marca, podczas gdy rok wcześniej miały miejsce w kwietniu.

Liczba odpytań ws. klientów aplikujących o pożyczkę nieznacznie zwiększyła się w marcu, osiągając poziom 1,051 mln szt. wobec 1,032 mln szt. w lutym oraz 914 tys. w marcu poprzedniego roku. Przekłada się to na dynamiki wynoszące kolejno +1,9 proc. m/m oraz +15,0 proc. r/r. Liczba dni roboczych w marcu 2024 wyniosła 21, a więc tyle samo co w lutym 2024 oraz o 2 dni robocze mniej niż w marcu 2023 roku. Średnia liczba odpytań w przeliczeniu na dzień roboczy wskazuje na dynamikę r/r na poziomie +26,0 proc, co stanowi jeszcze wyższy wzrost. Liczba odpytań od listopada 2023 roku nie spada poniżej 1 mln sztuk, co wyraźnie wskazuje, że popyt na pożyczki konsumenckie pozostaje silny.

Liczba udzielonych pożyczek w marcu wyniosła 336 tys. sztuk w porównaniu do 319 tys. sztuk miesiąc wcześniej, co oznacza wzrost o 5,4 proc. m/m. Z kolei w ujęciu rocznym dynamika wynosi 5,2 proc, gdy branża przyznała 320 tys. pożyczek. Wartość udzielonego finansowania wyniosła w marcu 1,254 mld zł w porównaniu do 1,141 mld zł w lutym i wobec 1,139 mld zł w marcu 2023 roku. Powyższe dane oznaczają wzrost o 9,9 proc. w relacji m/m oraz wzrost o 10,1 proc. w relacji r/r. Dane przeliczone w oparciu o średnią na dzień roboczy wskazują na dynamiki w wysokości +15,2 proc. r/r w ujęciu liczbowym oraz +20,6 proc. r/r w ujęciu wartościowym. Dane marcowe wskazują na wyraźną poprawę zarówno w relacji miesiąc do miesiąca, jak też w ujęciu rocznym, co może wynikać z efektu Świąt Wielkanocnych, które w 2024 roku przypadły na przełom marca i kwietnia, podczas gdy w 2023 roku miały miejsce w kwietniu. Obserwowanej poprawie wyników sprzyjają również niewątpliwie statystyki z miesięcy porównawczych z zeszłego roku, kiedy sprzedaż pożyczek była zauważalnie niższa, gdy branża dostosowywała się do nowych wymogów regulacyjnych. Dane za kwiecień pokażą nam, czy marzec naznaczony był efektem świąt, czy też obserwować będziemy dalsze wzrosty – patrząc na popyt ze strony konsumentów, poprawiające się dane makroekonomiczne oraz zbliżający się okres majówki spodziewamy się jednak dobrych danych również za kwiecień bieżącego roku.

Średnia wartość pożyczki w marcu wyniosła 3 730 zł w porównaniu do 3 576 zł w lutym i 3 562 zł w marcu 2023 roku. Oznacza to dynamiki na poziomie +4,3 proc. m/m oraz +4,7 proc. r/r. W marcu zaobserwowaliśmy stosunkowo wysoki wzrost średniej wartości udzielanego finansowania – wzrost tej skali był nieobserwowany przez ostatnie 12 miesięcy. Tym samym średnia wartość pojedynczej pożyczki wróciła do poziomów uzyskiwanych w 2022 roku. W poprzednich miesiącach zwracaliśmy uwagę na wzrost wynagrodzeń w gospodarce, który nie był skorelowany ze wzrostem średniej wartości pożyczki (często obserwowaliśmy spadki tej wartości). Wydaje się, że obecnie ten czynnik mógł zacząć istotnie wpływać na wielkość udzielanych przez firmy pożyczkowe finansowań i stanowi pozytywny sygnał dla rynku. Nawet jednak zakładając, że w kolejnych miesiącach obecnego roku średnia wartość pożyczki zatrzyma się na poziomie 3 700 zł, każdy miesiąc będzie miał dodatnią dynamikę r/r.

Dane prezentujące wyniki poszczególnych tygodni marca względem średniotygodniowych odczytów poprzedniego miesiąca pokazują przewagę dynamik dotyczących wartości udzielonego finansowania w każdym z analizowanych tygodni. Bardzo dobre wyniki rynek uzyskał w tygodniu rozpoczynającym się 11 marca, w którym wartość udzielonych pożyczek była wyższa o 18,4 proc. wobec średniotygodniowych wyników rynku w lutym. Z kolei liczba udzielonych pożyczek we wspomnianym tygodniu była wyższa o 10,5 procent.

Wskaźnik dot. średniej liczby odpytań ws. klientów aplikujących o finansowanie wobec średniej liczby unikatowych klientów wyniósł w marcu 3,82 co oznacza wzrost o 0,07 zapytania względem lutego, kiedy wyniósł 3,75. Dane pozostają na wysokich poziomach oraz są zauważalnie wyższe niż rok wcześniej, kiedy wskaźnik wyniósł 3,28. Powyższe oznacza, że utrzymuje się istotny popyt na pożyczki, który jednak nie jest zaspokajany przez firmy pożyczkowe.

Liczba aktywnych firm

Liczba aktywnych podmiotów (tj. instytucji pożyczkowych, które w danym okresie udzieliły choć jednej pożyczki) wyniosła w marcu 36 firm, z czego 4 firm to podmioty działające w segmencie odroczonej płatności (BNPL – buy now, pay later). Po spadku liczby aktywnych firm z segmentu tradycyjnych pożyczek konsumenckich, który odbył się na początku zeszłego roku, w miesiącach wakacyjnych widzieliśmy powrót na rynek kolejnych firm, co było pozytywnym sygnałem mimo istotnie pogorszonych warunków prowadzenia działalności dla tych podmiotów. Obecnie liczba tych firm pozostaje bez zmian od grudnia.

Podsumowanie

Marzec przyniósł rynkowi pożyczek pozabankowych potwierdzenie tendencji obserwowanych w pierwszych miesiącach roku, kiedy sektor osiągał zadowalające wyniki, odnotowując dwucyfrowe dodatnie dynamiki w ujęciu rocznym. Po części wynikało to z wygaśnięcia efektów bazy, z drugiej strony zauważalna była poprawa wobec wyników notowanych w miesiącach sierpień-październik, czyli miesięcy przed sezonem świątecznym. W marcu dynamiki wyraźnie przyspieszyły, co w decydującym stopniu wynika ze wzrostu średniej wartości pojedynczej pożyczki. Obecnie średnia wartość pożyczki jest nieznacznie wyższa niż notowana w 2019 roku, lecz warto pamiętać, że ten wzrost tylko w nieznacznym stopniu pokrywa się ze wzrostem poziomu wynagrodzeń, co sugeruje, że istnieje przestrzeń do dalszego wzrostu kwoty pożyczki, a tym samym wartości udzielanego przez rynek finansowania. Należy pamiętać, że w kontekście obecnym poziomów wynagrodzeń, jak i poziomu cen, obecnie udzielana pożyczka w dalszym ciągu jest warta istotnie mniej, a tym samym stanowi zauważalnie niższe obciążenie dla przeciętnego Kowalskiego. Kolejne miesiące pozwolą nam na weryfikację, czy dane marcowe są wyjątkowo dobre w tym roku, czy też rynek się ustabilizował po perturbacjach prawno-rynkowych i wrócił na ścieżkę wzrostu.

LOKALIZACJA

 • Ul. Piękna 15/16,
  00-549 Warszawa

 • +48 22 55 99 496

 • kontakt@frrf.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

 • Katarzyna Korycka

  Katarzyna Korycka

  PR Manager
  katarzyna.korycka@frrf.pl
  tel. 600 400 223

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

Przewiń do góry