Sprawdź swój poziom wiedzy z zakresu finansów

 

 

Indywidualna ocena wiedzy finansowej


Jak oceniasz swój poziom wiedzy finansowej?

 


Proszę dopasować pojęcia zgodnie z ich definicjami:

Uzyskujemy od instytucji finansowej lub osoby fizycznej określoną kwotę pieniędzy na czas oznaczony lub nieoznaczony. Kwota może być przeznaczona na dowolny cel, którego nie trzeba podawać przy ubieganiu się o pieniądze.
Pożyczka krótkoterminowa. Daje możliwość szybkiego uzyskania pieniędzy. Kwota może być przeznaczona na dowolny cel, którego nie trzeba podawać przy ubieganiu się o pieniądze.
Na podstawie pisemnej umowy bank zobowiązuje się udostępnić ustaloną kwotę na określony cel oraz czas. Otrzymujący pieniądze zobowiązuje się wykorzystać je zgodnie z umową oraz zwrócić bankowi wraz z wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek.
Udzielenie przez instytucję finansową lub osobę fizyczną określonej kwoty pieniędzy. Środki są nieoprocentowane pod warunkiem dotrzymania terminów spłaty. Dotyczy to niewysokich kwot udzielanych na krótki okres.

 

Proszę dopasować pojęcia zgodnie z ich definicjami:


Całkowity koszt kredytu/pożyczki ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.
Suma wszystkich opłat, które nie wchodzą w skład odsetek danego kredytu/pożyczki. Należą do nich prowizje, marże, opłaty administracyjne, opłaty za rozpatrzenie wniosku, opłaty związane z ubezpieczeniem itp.

Kwota wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia konsumentowi – nie obejmuje kosztów kredytu.

Suma wszystkich kosztów kredytu, czyli odsetek wynikających z oprocentowania wraz z kosztami pozaodsetkowymi, np. prowizją.

Proszę wybrać jedną, najbardziej pasującą odpowiedź:Czy od umowy pożyczki, którą się podpisze, można odstąpić bez podania przyczyny?

Czy możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki jest gwarantowana ustawowo?

Czy pożyczkobiorca ma prawo przed podpisaniem umowy dostać spersonalizowaną umowę, tj. przygotowaną specjalnie dla niego?

Czy przed podpisaniem umowy pożyczki konieczne jest uiszczenie jakichś kosztów, np. opłaty przygotowawczej?

Czy firma pożyczkowa może zażądać od pożyczkobiorcy zabezpieczenia w postaci mieszkania?

Czy wysokość maksymalnych odsetek od pożyczek jest regulowana ustawowo, tzn. w przepisach prawa?

Czy koszty pozaodsetkowe związane z udzieleniem pożyczki mogą przekroczyć wartość pożyczki?

Czy każdy pożyczkodawca może dowolnie ustalać wysokość różnych opłat i prowizji, czyli kosztów pozaodsetkowych?

Ile może wynosić maksymalne oprocentowanie pożyczki?
Pożycza Pan/Pani od firmy pożyczkowej kwotę 1000 zł na 6 miesięcy, gdzie oprocentowanie wynosi 0%, a RRSO wynosi 15%.  Jaki będzie całkowity koszt pożyczki?


Proszę dopasować pojęcia zgodnie z ich definicjami:Wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów. Zapewnia bezpłatne poradnictwo konsumenckie.
Centralny organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Podejmuje działania służące prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego.
Organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, której celem jest ochrona konsumenta w Polsce. Obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę poprzez sieć oddziałów terenowych.

Urząd państwowy, którego zadaniem jest m.in. reprezentowanie interesów klientów instytucji finansowych.

Czym zajmuje się Rzecznik Finansowy?

Informacje o ankietowanym:Proszę określić swoją płeć:

Proszę określić swój wiek:

LOKALIZACJA

  • Ul. Piękna 15/16,
    00-549 Warszawa

  • +48 22 55 99 496

  • kontakt@frrf.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

Przewiń do góry