Związek Banków Polskich i Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego nawiązują współpracę. Wspólnie zadbają o bezpieczeństwo klientów na rynku finansowym

Związek Banków Polskich i Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego zawarły porozumienie o współpracy partnerskiej. Organizacje łączą siły w celu przeciwdziałania przestępczości finansowej na szkodę banków i instytucji pożyczkowych oraz ich klientów. Kluczowym obszarem współpracy będzie także edukacja finansowa oraz inicjowanie projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora consumer finance w Polsce.

W ramach nawiązanego partnerstwa Związek Banków Polskich i Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego będą dążyć do wymiany informacji oraz podejmowania wspólnych inicjatyw mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w sektorze bankowym i pożyczkowym oraz ich klientów. Priorytetem dla obu instytucji jest bieżący monitoring i szybkie identyfikowanie zjawisk sprzyjających popełnianiu przestępstw na szkodę konsumentów oraz instytucji finansowych, a w następstwie ich eliminacja i przeciwdziałanie problemowi.

Okres pandemii zmusił klientów do większej niż wcześniej aktywności w internecie, w znacznie większej skali zaczęliśmy korzystać także z usług finansowych w kanałach zdalnych. Niestety przestępcy obserwują te trendy i doskonalą swoje techniki. Banki od wielu lat współpracują ze sobą, nawiązują współpracę z innymi sektorami, wymieniają się informacjami. Dziś mamy podstawy prawne do budowania bezpośrednich relacji i rozwoju współpracy również z instytucjami pożyczkowymi. Poprzez podpisanie tego porozumienia chcemy wspólnie aktywnie chronić naszych klientów – mówi Wiceprezes Związku Banków Polskich – Tadeusz Białek.

W obszarze bezpieczeństwa banki ze sobą nie konkurują, tylko współpracują i jesteśmy głęboko przeświadczeni, że tak też będzie w ramach współpracy z instytucjami pożyczkowymi. Z pewnością skorzystają na tym nasi klienci, ale także banki i instytucje pożyczkowe, gdyż będą mogły świadczyć usługi na wyższym, niż dotychczas, poziomie – dodaje Prezes Tadeusz Białek.

Szybki rozwój cyfrowych form usług finansowych, a wraz z nim pojawienie się nowych praktyk przestępczych w świecie online, stawia przed sektorem finansowym nowe wyzwanie, jakim jest cyberbezpieczeństwo. Jesteśmy przekonani, że wspólna wymiana informacji, doświadczeń, kompetencji i know-how pomiędzy sektorami, które reprezentujemy, przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa konsumentów, a także podmiotów świadczących usługi finansowe – komentuje Agnieszka Wachnicka, prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.

Zawarte porozumienie obejmuje również współpracę ZBP i FRRF w obszarze prac analityczno-badawczych nad rynkiem oraz promocję odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju segmentu consumer finance. Obie organizacje chcą jeszcze mocniej skupić się na promowaniu wysokich standardów etycznych w relacjach z konsumentami, inicjując projekty zapewniające skuteczny poziom ochrony interesów klientów, a także mające na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk. Celem nawiązanego partnerstwa jest także edukacja ekonomiczna.

LOKALIZACJA

 • Ul. Piękna 15/16,
  00-549 Warszawa

 • +48 22 55 99 496

 • kontakt@frrf.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

 • Katarzyna Korycka

  Katarzyna Korycka

  PR Manager
  katarzyna.korycka@frrf.pl
  tel. 600 400 223

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

Przewiń do góry