Rewizja dyrektywy w sprawie kredytu konsumenckiego

W elektronicznej wersji The Parliament Magazine ukazał się artykuł prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego  Agnieszki Wachnickiej, w którym opisane są .  Zmiana dyrektywy w sprawie kredytu konsumenckiego jest okazją do wzmocnienia pozycji konsumentów poprzez poprawę ich ochrony na rynku kredytów konsumenckich, ale również niesie pewne zagrożenia , które w sposób niezamierzony mogą wpłynąć negatywnie na konsumentów oraz ograniczyć dostępność kredytów konsumenckich dla obywateli Europy.

Rynek  pożyczek niebankowych w Unii Europejskiej jest wart 18,5 mld euro. Jest on kluczowy dla przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu oraz zapewnienia komplementarności usług świadczonych przez sektor finansowy i utrzymania konkurencyjności tego rynku. Sektor dostarcza głównie  krótko- lub średnioterminowych pożyczki na relatywnie niewielkie kwoty. Instytucje niefinansowe są ważnym źródłem finansowania, zwłaszcza dla osób o niższych dochodach w słabiej rozwiniętych gospodarczo państwach członkowskich UE.

W pracach nad rewizją dyrektywy o kredycie konsumenckim Parlament Europejski, dążąc do zapewnienia jak najszerszej ochrony konsumentów, może jednak doprowadzić do przeregulowania rynku, na czym w ostateczności ucierpią właśnie konsumenci.

O założeniach nowej dyrektywy przeczytacie na stronie https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/achieving-social-justice-through-financial-inclusion

LOKALIZACJA

  • Ul. Piękna 15/16,
    00-549 Warszawa

  • +48 22 55 99 496

  • kontakt@frrf.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

Przewiń do góry