W sierpniu rynek BNPL wciąż rośnie

W sierpniu na rynku tradycyjnych pożyczek wartość udzielonego finansowania wyniosła 1,14 mld, co oznacza 26 proc. wzrost roku do roku. W tym samym okresie rynek pożyczek buy now and pay later (BNPL) udzielił finansowania o wartości 124,2 PLN i zanotował 94 proc. dynamikę wzrostu r/r. W sierpniu sektor tradycyjnych pożyczek udzielił mniejszej liczby pożyczek (300 tys.) w porównaniu do BNPL (blisko 400 tys.).

Warto podkreślić, że pod kątem wartości udzielonego finansowania rynek tradycyjny od trzech miesięcy nie jest w stanie przebić wyniku osiągniętego w czerwcu. Średnia kwota pożyczki w sierpniu wyniosła  3 653 PLN i była wyższa jedynieo 4,5% r/r, co przy uwzględnieniu poziomu inflacji sprawia, że siła nabywcza takiej pożyczki jest zdecydowanie niższa dla konsumentaAgnieszka Wachnicka prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.

Wrzesień gorszy od sierpnia

Wartość udzielonego finansowania na  tradycyjnym rynku spada miesiąc do miesiąca.  We wrześniu br. wg. danych CRIF wartość finansowania wyniosła 1,11 mln.  Rynek pożyczek zanotował spadek wartości finasowania względem sierpnia br. o 3,5 proc., a liczba udzielonych pożyczek spadła o 5, 3 proc. m/m.

Porównując rok do roku, dynamika udzielonych pożyczek na rynku tradycyjnym wyniosła 24,7 proc. W przypadku liczby udzielonych pożyczek wzrost wyniósł 19,4 proc. rok do roku. Wskaźnik dotyczący średniej liczby odpytań ws. klientów aplikujących o finansowanie wobec średniej liczby unikatowych klientów wyniósł we wrześniu 3,24 zapytania na klienta wobec 3,37 w sierpniu, a więc nieznacznie spadł. Dane o średniej liczbie aplikacji na klienta zdają się potwierdzać, że zwiększone odczyty odrzuceń związane są z rosnącymi stopami procentowymi, negatywnie wpływającymi na zdolność kredytową. Mimo wrześniowego spadku, wskaźnik jest na wysokich poziomach od końca ubiegłego roku.

Dane sektora BNPL za sierpień

Dane z sektora BNPL po raz kolejny pokazują zupełnie inny obraz rynku niż w przypadku tradycyjnych firm pożyczkowych. Po pierwsze, notuje on bardzo wysokie wzrosty rok do roku (+93,8 proc. w wartości udzielonego finansowania i +100,2 proc. w liczbie udzielonych pożyczek). Pod kątem wartości, sektor BNPL to około 10 proc. finansowania udzielonego przez firmy pożyczkowe. Niemal 84 proc. pożyczek z tego segmentu to pożyczki nie przekraczające 500 zł w momencie ich udzielenia przy średniej na poziomie 323 zł. Jedynie 6,4 proc.  klientów korzystających z tradycyjnego finansowania, zaciągnęło w sierpniu pożyczkę w sektorze BNPL.

Dane z sektora BNPL pokazują wysokie wzrosty wartości udzielonego finansowania – 19,3 proc. w porównaniu z lipcem b.r. i aż 93,8 proc.  w porównaniu z sierpniem 2021 roku. Liczba sfinansowanych zakupów w sektorze BNPL dynamicznie zbliża się do poziomu 400 tys. sztuk, podczas gdy tradycyjny sektor udziela ok. 300 tys. pożyczek w miesiącu –  podkreśla Piotr Badura, wiceprezes CRIF.

Trzeci kwartał

Trzeci kwartał 2022 roku był stabilnym okresem dla branży pożyczkowej, która udzieliła finansowania na łączną kwotę 3,39 mld złotych, co oznacza wzrost o 2,4 proc. w stosunku do II kwartału 2022 r. i wzrost o 27,5 proc. w relacji r/r. Natomiast w dalszym ciągu mamy do czynienia z efektem niskiej bazy ponieważ III kwartał 2021 roku był dopiero pierwszym kwartałem, kiedy branża funkcjonowała z przedpandemicznymi regulacjami w zakresie kosztów pozaodsetkowych.

W okresie lipiec-wrzesień 2022 r. instytucje pożyczkowe udzieliły 934 tys. pożyczek. W porównaniu do II kwartału 2022 r. stanowi to wzrost o 3,7 proc. oraz 21,7 proc. w ujęciu rocznym. W pierwszych trzech tygodniach września wartość udzielonych pożyczek odnotowała słabsze odczyty, co finalnie w danych miesięcznych przełożyło się na spadek zarówno wartości udzielonych pożyczek jak i ich liczby.

Przy uwzględnieniu obecnego poziomu inflacji realny wzrost wartości udzielonych pożyczek byłby dużo niższy. Średnia wartość udzielonej pożyczki była niższa o 1,2 proc. od średniej wartości pożyczki w II kwartale 2022 r., a w relacji do III kwartału 2021 roku wzrosła zaledwie o 4,6 proc. – oznacza to, że średnia wartość pożyczki stanowi coraz mniejsze obciążenie dla gospodarstw domowych, biorąc pod uwagę wzrost średniego wynagrodzenia.

Według danych CRIF liczba aktywnych instytucji pożyczkowych, czyli takich, które w analizowanym okresie udzieliły minimum jednej pożyczki, wyniosła na koniec III kwartału 2022 r. 42 podmioty.

LOKALIZACJA

 • Ul. Piękna 15/16,
  00-549 Warszawa

 • +48 22 55 99 496

 • kontakt@frrf.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

 • Katarzyna Korycka

  Katarzyna Korycka

  PR Manager
  katarzyna.korycka@frrf.pl
  tel. 600 400 223

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

Przewiń do góry