VIII Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa

W dniach 5-6 października 2021 r. odbywa się VIII Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa pn. Wyzwania dla prawa konsumenckiego w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym. Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, której misją jest troska o ochronę konsumentów na rynku finansowym, jest partnerem konferencji.

Konsumenci są konfrontowani obecnie z coraz większą liczbą problemów. Wyzwania dla konsumentów i prawa konsumenckiego wynikają z dokonującej się transformacji cyfrowej i ekologicznej. Wciąż nie w pełni efektywne jest dochodzenie roszczeń i egzekwowanie praw konsumentów. Nasilają się problemy określonych grup konsumentów, m.in. seniorów, osób zadłużonych i wykluczonych cyfrowo. Sytuację konsumentów pogorszyła też pandemia COCID-19. Wymienione obszary wyróżniła w listopadzie 2020 r. Komisja Europejska w Komunikacie „Nowy program na rzecz konsumentów. Poprawa odporności konsumentów na potrzeby trwałej odbudowy” [COM(2020) 696 final].
W programie tym wskazano wizję polityki konsumenckiej UE na lata 2020–2025 i działania, jakie musi podjąć Unia Europejska i jej państwa członkowskie, by sprostać obecnym i nadchodzącym trudnościom, z jakimi mierzą się konsumenci.

Celem konferencji jest poruszenie najbardziej aktualnych problemów z zakresu prawa konsumenckiego w obszarach wyróżnionych jako obszary priorytetowe w „Nowym programie na rzecz konsumentów”. Zagadnienia te będą podczas konferencji kompleksowo przedstawione z perspektywy globalnej, regionalnej i lokalnej. W celu wymiany doświadczeń, które są niezbędne dla wypracowania efektywnych rozwiązań problemów konsumenckich, w toku konferencji, oprócz prezentacji referatów, przewidziane są panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli nauki, administracji publicznej, biznesu i podmiotów zajmujących się ochroną konsumentów.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli:

Tomasz Chróstny – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Jacek Oko – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska – Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Program konferencji:

LOKALIZACJA

 • Ul. Piękna 15/16,
  00-549 Warszawa

 • +48 22 55 99 496

 • kontakt@frrf.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

 • Katarzyna Korycka

  Katarzyna Korycka

  PR Manager
  katarzyna.korycka@frrf.pl
  tel. 600 400 223

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

Przewiń do góry