Sprawdź, zanim zainwestujesz! Cz. 3 – obligacje skarbowe i korporacyjne

Jednym z rozwiązań inwestycyjnych, które zdobywa coraz większą popularność nad Wisłą są obligacje korporacyjne. Przypomnijmy, że obligacje to emitowane papiery wartościowe, gdzie przy transakcji jedna ze stron (emitent obligacji, czyli Skarb Państwa w przypadku obligacji skarbowych lub prywatny inwestor w przypadku obligacji korporacyjnych) staje się dłużnikiem wobec drugiej strony (czyli nas jako kupującego obligacje), określanej mianem obligatariusza.

Aby zrozumieć mechanizm inwestowania w obligacje można przedstawić to w następującym modelu: klient kupuje obligacje skarbowe bądź korporacyjne, co jakiś czas otrzymując z tego tytułu odsetki, a na koniec – w ustalonym dniu – inwestor wykupuje obligacje, czyli zwraca klientowi zainwestowane wcześniej pieniądze. Dla emitenta obligacji (Skarbu Państwa lub inwestora) jest to pewnego rodzaju kredyt, z tytułu którego wypłaca tylko bieżące odsetki, a dopiero w ostatniej racie dokonuje zwrotu całości wpłaconych przez klienta środków.

W zależności od tego, kto jest emitentem, wyróżniamy obligacje Skarbu Państwa oraz obligacje korporacyjne, które różnią się poziomem ryzyka inwestycyjnego.

Obligacje skarbowe są papierami wartościowymi emitowanymi przez rząd i mają na celu pozyskanie środków finansowych na pokrycie dziury budżetowej. Ten rodzaj obligacji uznawany jest powszechnie za mniej ryzykowny, gdyż co do zasady możemy mieć pewność, że po określonym czasie zakupione przez nas obligacje zostaną wykupione przez emitenta.

Nieco bardziej ryzykowne jest inwestowanie w obligacje korporacyjne, które są emitowane przez przedsiębiorców prywatnych. Istnieje bowiem obawa, że tego typu obligacje mogą nie mieć zabezpieczenia, co w przypadku bankructwa danej firmy oznacza trudności w odzyskaniu pieniędzy.

Inwestując w obligacje, zastanówmy się zatem, czy zależy nam na wyższym zysku, choć ten obciążony jest także wyższym ryzykiem, czy może bardziej zależy nam na zachowaniu bezpieczeństwa zainwestowanych środków, akceptując przy tym mniejsze zyski.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie obligacji?

Zanim zdecydujemy się na zakup obligacji korporacyjnych, sprawdźmy czy sytuacja danego przedsiebiorstwa jest stabilna i czy dany podmiot nie wykazuje strat finansowych. Nie polegajmy przy tym tylko na zapewnieniach firmy, czyli emitenta, ale doszukujmy też informacji na własną rekę, np. w internecie czy u specjalistów. Sprawdźmy, czy dana firma nie miała już wcześniej problemów z wykupem obligacji.

Zweryfikujmy także, jaki jest cel emisji obligacji przez przedsiębiorstwo. Jeżeli jest to spłata wcześniejszych zobowiązań lub cel nie jest w ogóle określony, to może być znak, że emisja ma charakter pomocowy lub nawet ratunkowy, co oczywiście zwiększa ryzyko związane z inwestycją.

Nie zapominajmy również, aby sprawdzić, jakie oprocentowanie proponuje nam przedsiebiorca za zakup obligacji oraz czy warunki emisji obligacji dają nam możliwość żądania przedterminowego wykupu obligacji (tj. zwrotu zainwestowanych pieniędzy). To istotne uprawnienie, które w sytuacji powzięcia informacji o złej kondycji finansowej przedsiębiorcy pozwala na wycofanie środków finansowych i uniknięcia ewentualnych strat.

LOKALIZACJA

 • Ul. Piękna 15/16,
  00-549 Warszawa

 • +48 22 55 99 496

 • kontakt@frrf.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

 • Katarzyna Korycka

  Katarzyna Korycka

  PR Manager
  katarzyna.korycka@frrf.pl
  tel. 600 400 223

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

Przewiń do góry