Spotkanie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń – wyzwania sektora finansowego w erze globalnej transformacji

21. Banking Forum i 17. Insurance Forum, czyli Spotkanie Liderów świata Bankowości i Ubezpieczeń, nad którym Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego pełni patronat honorowy, odbędzie się 14-15 kwietnia 2021 roku. Najbliższa edycja wydarzenia poświęcona będzie tematyce globalnej transformacji w kontekście wyzwań sektora finansowego w nowej rzeczywistości – odbudowy gospodarki, ochrony środowiska oraz przyspieszenia cyfryzacji.

Kongres jest cyklicznym spotkaniem skupiającym kluczowe osobistości i spółki z sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Jest ono doskonałą okazją do debat dotyczących najistotniejszych kwestii, problemów, szans i wyzwań dla wszystkich zainteresowanych tym, co dzieje się i będzie się dziać w branży usług finansowych. 

Otwarcia kongresu dokonają Andrzej Kopyrski,  Przewodniczący Rady Programowej Banking Forum, Dyrektor Zarządzający Pionem Inwestycji, PFR oraz Artur Olech, Przewodniczący Rady Programowej Insurance Forum, CEO, Trasti. Uczestnicy wysłuchają również wystąpienia Gościa Honorowego prof. Adama Glapińskiego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Następnie, podczas panelu otwierającego eksperci przeanalizują scenariusze dla przyspieszenia odbudowy Polski i Europy oraz strategiczne kierunki rozwoju sektora finansowego. Omówione zostaną również kwestie transformacji społeczno-gospodarczej Europy na drodze do neutralności klimatycznej 2050. Część dyskusji stanowić będzie próbę odpowiedzi na pytania jak nowe technologie zmieniają sektor finansowy, jak przedstawią się procesy wdrożenia rozwiązań chmurowych oraz w jaki sposób sektory bankowy i ubezpieczeniowy mogą wykorzystać potencjał chmury? Ważnym tematem, który stanie się osią jednego z paneli, będą zmiany kapitałowe, konsolidacja oraz nowe podmioty w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. 

Drugiego dnia konferencji prelegenci zastanowią się nad kwestią strategii kredytowej banków i przyszłości sektora pożyczkowego. Poruszone zostaną zagadnienia związane z cyfrowym stylem życia klienta, bezpieczeństwem danych oraz wizją przyszłych płatności. “Ograniczeniu uległy fizyczne wizyty w oddziałach i jednostkach podmiotów z sektora finansowego.   Bezpośredni kontakt z pracownikiem w oddziale w czasie pandemii został zastąpiony przez  kontakt z dedykowanym call centre, a także coraz częściej przez interakcję on-line. Kolejnym obserwowanym trendem jest odwrót od gotówki na rzecz obrotu bezgotówkowego. Należy oczekiwać, że wachlarz dostępnych rozwiązań technologicznych i produktowych w tym obszarze będzie się powiększał, uwzględniając komfort i gwarantując bezpieczeństwo przeprowadzania płatności” – Dyrektor Generalny HSBC w Polsce, Pan Dariusz Kucharski skomentował zagadnienie. 

Część dyskusji poświęcona zostanie hybrydowej dystrybucji ubezpieczeń i problemowi skutecznego wdrażania sprzedaży ubezpieczeń w bankach. Konkluzję kongresu stanowić będzie debata dotycząca sytuacji finansowej i form oszczędzania Polaków.

Celem kongresu jest zgromadzenie wszystkich kluczowych osób, mających wpływ na rozwój sektora finansowego, umożliwienie uczestnikom lepszego zrozumienia zachodzących zmian, jak też zacieśnienie kontaktów oraz nawiązanie nowych relacji z potencjalnymi partnerami.

W roli prelegentów wystąpią m.in.:

 • Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju 
 • Piotr Bułka, Członek Zarządu, Generali 
 • Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego 
 • Weronika Dejneka, Prezes Zarządu, PZU Cash Spółka Akcyjna 
 • Marek Dietl, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych
 • Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu, Bank Millennium 
 • Radosław Kamiński, Wiceprezes Zarządu,  Allianz
 • Jolanta Karny, Wiceprezes Zarządu, Aviva
 • Marek Lusztyn, Wiceprezes Zarządu, mBank
 • Magdalena Macko-Gizińska, Chief Cutomer Officeru, Nationale-Nederlanden
 • Adam Malinowski, Wiceprezes Zarządu, Signal Iduna 
 • Adam Marciniak, Wiceprezes Zarządu, PKO
 • Magdalena Nowicka, Wiceprezes Zarządu, BNP Paribas 
 • Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu, Citi Handlowy 
 • Leszek Skiba, Prezes Zarządu, Bank Pekao S.A.
 • Agata Strzelecka, Wiceprezes Zarządu, Alior Bank
 • Anna Włodarczyk-Moczkowska, Prezes Zarządu, Wiener

Kongresy są realizowane w ramach działalności firmy MMC Polska, organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm.

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego po raz kolejny pełni patronat honorowy nad Kongresem.
Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie: https://bankowosciubezpieczenia.pl/

LOKALIZACJA

 • Ul. Piękna 15/16,
  00-549 Warszawa

 • +48 22 55 99 496

 • kontakt@frrf.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

 • Katarzyna Korycka

  Katarzyna Korycka

  PR Manager
  katarzyna.korycka@frrf.pl
  tel. 600 400 223

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

Przewiń do góry