Rynek pożyczek pozabankowych w III kwartale 2020 r.

Słownik pojęć:

Portfel Aktywny  – suma sald wszystkich pożyczek aktywnych łącznie pozostałych klientom do spłaty (wszystkie należności instytucji pożyczkowych z tego tytułu – bez uwzględnienia miar szkodowości jak np. odpisy) liczona wg. stanu na wskazany dzień, niezależnie od terminu jej udzielenia

Pożyczka Aktywna – pożyczka, która jest obsługiwana operacyjnie przez daną instytucję pożyczkową, tj. nie została ona wypowiedziana, klient nie posiada statusu zgon oraz klient posiada akceptowalny dla danej firmy poziom ryzyka kredytowego

Liczba Pożyczek Aktywnych – liczba unikalnych umów o pożyczkę wykazywanych w Portfelu Aktywnym

Liczba Unikalnych Klientów – liczba unikalnych (dla obywateli Polski unikalny PESEL) klientów w danym portfelu

Średnie saldo pożyczki – wartość wynikająca z dzielenia wartości danego portfela przez Liczbę pożyczek w danym portfelu

Średnie saldo klienta – wartość wynikająca z dzielenia wartości danego portfela przez liczbę unikalnych klientów w danym portfelu

LOKALIZACJA

 • Ul. Piękna 15/16,
  00-549 Warszawa

 • +48 22 55 99 496

 • kontakt@frrf.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

 • Katarzyna Korycka

  Katarzyna Korycka

  PR Manager
  katarzyna.korycka@frrf.pl
  tel. 600 400 223

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

Przewiń do góry