RRSO, oprocentowanie czy całkowity koszt kredytu – czym się kierować przy wyborze oferty pożyczki?

Wiele osób przed zaciągnięciem pożyczki porównuje oferty z kilku firm. Jest to zresztą pożądane zachowanie. Wciąż jednak niewiele osób wie, który parametr najlepiej odzwierciedla różnice w kosztach pożyczki – RRSO, oprocentowanie, a może całkowity koszt kredytu? Dziś wyjaśniamy, czym różnią się te pojęcia i podpowiadamy, czym warto się sugerować przy wyborze konkretnej oferty.

Zacznijmy od wyjaśnienia, co składa się na koszt pożyczki, czyli sumę, jaką oprócz pożyczonej kwoty będziemy musieli zwrócić do banku, SKOKu lub firmy pożyczkowej.
A mianowicie, na koszt kredytu składają się:
– koszty odsetkowe, których wysokość zależy od stopy oprocentowania (obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wysokość oprocentowania nie może być wyższa niż 7,2%);
– koszty pozaodsetkowe, czyli najprościej mówiąc, koszty, jakie dolicza nam bank, SKOK lub firma pożyczkowa za użyczenie kapitału. Na koszty pozaodsetkowe składają się m.in. prowizja, opłata przygotowawcza, składka za ubezpieczenie, itp. Ich maksymalna wysokość, podobnie jak w przypadku kosztów odsetkowych, jest określona w prawie. 

Wysokość tych dwóch powyższych kosztów w połączeniu z pożyczonym kapitałem (czyli kwotą kredytu) daje nam finalną sumę, jaką będziemy zobowiązani zwrócić instytucji finansowej, w której zaciągnęliśmy kredyt. O ile jednak o wysokości kapitału decydujemy my sami (możemy pożyczyć 2 tys. zł, 5 tys. zł czy inną dowolną kwotę), o tyle nie mamy wpływu na wysokość kosztów odsetkowych i pozaodsetkowych. A to właśnie te dwie pozycje determinują wysokość kosztów kredytu.

Samodzielne porównanie ofert, które różnią się wysokością kosztów odsetkowych i pozaodsetkowych, mogłoby jednak sprawiać konsumentom dużą trudność, dlatego w ramach ustawy o kredycie konsumenckim wprowadzono specjalne definicje, które mają nam to zadanie ułatwić. Jednym z pojęć jest całkowity koszt kredytu.

Całkowity koszt kredytu – co kryje się pod definicją?

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o kredycie konsumenckim całkowity koszt kredytu to wszelkie koszty, jakie konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki. Inaczej mówiąc, całkowity koszt kredytu obejmuje wszystkie koszty (odsetkowe i pozaodsetkowe), jakie musimy ponieść w związku z zaciągnięciem kredytu. Wskaźnik ten powinien być wyraźnie oznaczony w każdej umowie kredytowej i w formularzu informacyjnym dołączanym do umowy. Co ważne, wskaźnik ten jest wyrażony kwotowo (a nie procentowo, jak w przypadku RRSO i oprocentowania) oraz w walucie, w jakiej zaciągamy kredyt, dzięki czemu powinniśmy zawsze móc łatwo zweryfikować i porównać, ile będzie nas kosztować zaciągnięcie kredytu w firmie X, a ile w firmie Y.

Oprocentowanie jako kryterium porównania ofert

Niektórzy przy wyborze oferty kredytu kierują się wyłącznie wysokością oprocentowania. Jest to jednak duży błąd, który może nas słono kosztować. Oczywiście im niższe oprocentowanie, tym niższe koszty odsetkowe, jakie będziemy zobowiązani zapłacić. Pamiętajmy jednak, że tak jak wspomnieliśmy na początku tekstu, na koszt kredytu składają się nie tylko odsetki, ale też koszty pozaodsetkowe. Może zatem okazać się, że firma X oferuje nam kredyt z niskim, a nawet 0% oprocentowaniem, ale za to doliczy nam wysokie koszty pozaodsetkowe, np. w postaci prowizji, co finalnie sprawi, że tańszym kredytem może okazać się ten z wyższym oprocentowaniem, ale niższymi kosztami pozaodsetkowymi, czyli ten w firmie Y. Taki scenariusz zobrazowaliśmy w poniższej tabeli.

Firma XFirma Y
Całkowita kwota kredytu5000 zł5000 zł
Okres kredytowania12 mięsięcy12 miesięcy
Oprocentowanie roczne0%7%
Kwota odsetek0 zł229,93 zł
Koszty pozaodsetkowe1500 zł1000 zł
Całkowity koszt kredytu1500 zł1229,93 zł
Całkowita kwota do zapłaty6500 zł6229,93 zł

Widzimy zatem, że wysokość oprocentowania nie jest miarodajnym wskaźnikiem dla porównania ofert pożyczki. Oczywiście zawsze warto sprawdzić ten parametr, ale nie powinien on stanowić jedynego kryterium wyboru. Różnicę w kosztach zdecydowanie lepiej obrazuje całkowity koszt kredytu.

A może RRSO?

Niemal każdy z nas zetknął się z opinią, że RRSO to najważniejszy parametr, który ilustruje koszty pożyczki, a im wyższe RRSO, tym wyższe koszty pożyczki. Po części jest to prawda, bo faktycznie RRSO odnosi się do kosztów pożyczki, ale jako element porównawczy może służyć tylko wtedy, gdy parametry pożyczki, takie jak okres kredytowania oraz częstotliwość i forma spłaty raty, będą takie same w każdej z porównywanych ofert. W innym przypadku może okazać się, że porównujemy przysłowiowe gruszki z jabłkami.

Spójrzmy zresztą na tabelę poniżej z trzema przykładowymi ofertami pożyczek w kwocie 5 tys. złotych, ale z różnymi okresami kredytowania.

Całkowita kwota kredytu5000 zł5000 zł5000 zł
Okres kredytowania3 miesiące6 miesięcy12 miesięcy
Oprocentowanie roczne – 8%73,50 zł129,04 zł241,24 zł
Koszty pozaodsetkowe500 zł500 zł500 zł
Całkowity koszt kredytu573,50 zł629,04 zł741,24 zł
Całkowita kwota do zapłaty5573,50 zł 5629,04 zł5741,24 zł
RRSO97,84%52,23%30%

Z tabeli jasno wynika, że jeśli przy wyborze oferty kierowalibyśmy się wyłącznie RRSO wówczas tak naprawdę wybralibyśmy opcję najdroższą. Najniższe RRSO (30%) jest w ofercie z najdłuższym okresem kredytowania (12 miesięcy), ale jednocześnie jest to kredyt droższy o niemal 168 złotych od kredytu, w którym co prawda RRSO jest najwyższe (97,84%), ale koszty kredytu są najniższe spośród pozostałych ofert. Wynika to z faktu, że RRSO uwzględnia zmienną wartość pieniądza w czasie, dlatego pożyczki z krótkim terminem spłaty mają z reguły wyższe RRSO, ale niekoniecznie oznacza to wysokich kosztów. O mechanizmie działania RRSO będziemy jeszcze pisać w kolejnych tekstach na #odpowiedzialnepożyczanie, gdyż wokół tego pojęcia narosło wiele mitów, z którymi warto się zmierzyć.

Tymczasem w celu podsumowania, podkreślmy raz jeszcze, że przy wyborze oferty pożyczki warto sprawdzać zarówno RRSO, jak i wysokość oprocentowania, ale to całkowity koszt kredytu wskazuje ostateczną kwotę, jaka zostanie nam doliczona do pożyczonego kapitału i jaką będziemy zobowiązani zwrócić kredytodawcy.

LOKALIZACJA

 • Ul. Piękna 15/16,
  00-549 Warszawa

 • +48 22 55 99 496

 • kontakt@frrf.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

 • Katarzyna Korycka

  Katarzyna Korycka

  PR Manager
  katarzyna.korycka@frrf.pl
  tel. 600 400 223

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

Przewiń do góry