Pomoc firm oddłużeniowych – kiedy warto skorzystać z ich usług i na co zwrócić uwagę?

W sytuacji, gdy borykamy się z problemami ze spłatą zobowiązań finansowych, jednym z możliwych rozwiązań jest poszukanie pomocy u specjalistów z firm oddłużeniowych. Kuszeni hasłami „Uwolnimy Cię od długu”, „Z nami zaczniesz nowe życie” czy „Masz problemy z długami i komornikiem? Z nami pozbędziesz się długów” zachowajmy jednak dużą ostrożność. Czasami skorzystanie z usług niesprawdzonej firmy może skończyć się jeszcze większymi kłopotami finansowymi.

Co należy wiedzieć o działalności firm oddłużeniowych?

Przede wszystkim warto wiedzieć, że firmę oddłużeniową może założyć każdy, kto chce trudnić się taką działalnością. Brak jest jakichkolwiek przepisów, które w sposób szczególny regulowałyby na gruncie prawa polskiego działalność tego rodzaju podmiotów. Nie są wymagane żadne zezwolenia, licencje, ani kursy, aby pracować w tej branży. Dlatego tym bardziej trzeba pamiętać, aby przed rozpoczęciem współpracy z taką firmą, dokładnie zapoznać się z umową. Najlepiej, jeśli skonsultujemy jej treść z osobą trzecią – albo z kimś z naszych bliskich albo zewnętrznym ekspertem. Czujność należy zachować nie tylko w sytuacji, gdy mamy do czynienia z firmą oddłużeniową, ale również kancelarią zajmującą się tematyką oddłużania.

Oddłużanie to nic innego, jak wsparcie w procesie wychodzenia z zadłużenia. W ramach rozwiązania mogą być świadczone takie usługi, jak m.in. negocjacje z wierzycielem w celu restrukturyzacji zadłużenia, obniżenia wysokości dotychczasowych rat, umorzenia części lub całości odsetek karnych bądź udzielenie kredytu konsolidacyjnego. Firma oddłużeniowa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez klienta podejmuje rozmowy w jego imieniu z wierzycielem. Należy jednak pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze, wsparcie firmy lub kancelarii oddłużeniowej wiąże się z koniecznością uiszczenia różnego rodzaju opłat, których wysokość powinna określać umowa. Po drugie, nie wszystkie rozmowy z wierzycielem kończą się sukcesem. Fakt, że osoba zadłużona będzie korzystać z pomocy eksperta nie oznacza, że wierzyciel nagle odstąpi od windykacji lub umorzy całość bądź część długu. Wierzyciel może przystąpić na propozycje osoby zadłużonej niezależnie, czy dłużnik będzie działał samodzielnie czy przy wsparciu eksperta z firmy oddłużeniowej. Kolejną kwestią jest sposób rozliczenia – czy klient zapłaci za usługi firmy tylko w sytuacji, gdy uda się zredukować część długu, czy jednak będzie zobowiązany ponieść koszty niezależnie od wyniku rozmów z wierzycielem. Warto rozważyć wszystkie za i przeciw przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Na co zwrócić uwagę, wybierając firmę oddłużeniową?

Oczywiście na rynku działają także profesjonalne firmy oddłużeniowe. Nie wszystkie podmioty wykorzystują trudną sytuację finansową klienta. Jednak warto zachować czujność, by uchronić się przed możliwymi problemami. Aby ustrzec się przed nieuczciwą firmą, która może spowodować, że zadłużenie klienta wzrośnie, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.

W pierwszej kolejności należy zweryfikować rodzaj ponoszonych kosztów – czy klient jest zobowiązany ponieść jakieś opłaty jeszcze przed podjęciem jakichkolwiek działań przez firmę oddłużeniową. W takim przypadku rozważmy, czy na pewno nie jesteśmy w stanie samodzielnie przeprowadzić rozmów z kredytodawcą w sprawie oddłużenia. Każde kolejne koszty, jakie będą nam doliczane przez firmy oddłużeniowe, zwiększają bowiem obciążenie naszego i tak już nadwyrężonego portfela. Sprawdźmy także, jakie działania gwarantuje firma oddłużeniowa w ramach realizacji umowy, z jaką częstotliwością będzie je podejmować i w jaki sposób będzie się z nami rozliczać z ich realizacji. Nie bójmy się weryfikować działań naszego pełnomocnika.

Po drugie warto przejrzeć fora internetowe oraz stronę internetową Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu sprawdzenia, czy firma lub kancelaria, której oferta nas zainteresowała ma dobre opinie, czy nie toczy się wobec niej żadne postępowanie, np. z powodu nieuczciwych praktyk rynkowych. Przypominamy przy tym, że niedawno Prezes UOKiK wystosował specjalne ostrzeżenie w sprawie korzystania z usług firm oddłużeniowych. Treść komunikatu jest dostępna na: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=17440&news_page=2

Po trzecie, pamiętajmy, że podpisanie umowy z firmą/kancelarią oddłużeniową nie wstrzymuje płatności bieżących rat wynikających z umów zawartych z kredytodawcami.

Po czwarte, jeśli już zdecydujemy się na tego rodzaju pomoc, dokładnie zapoznajmy się z warunkami umowy! Nie podejmujmy decyzji pochopnie. Przeczytajmy wszystkie dokumenty, które będziemy musieli podpisać, nie zostawiajmy tego na później, kiedy może okazać się, że zostaniemy obciążeni wysokimi kosztami i nierozwiązanymi problemami. To, co możemy przeczytać w reklamach lub usłyszeć od pracownika firmy oddłużeniowej, nie zawsze pokrywa się z warunkami umowy. A to postanowienia umowy będą dla obu stron wiążące.

Jakie kwestie powinna regulować umowa z firmą oddłużeniową i na co zwrócić uwagę?

 • Przedmiot umowy – czy firma oddłużeniowa zobowiązuje się do doprowadzenia zmniejszenia zadłużenia, czy jedynie do podjęcia starań, aby nam w tym pomóc;
 • Zakres świadczeń – Sprawdźmy, w jaki sposób firma/kancelaria oddłużeniowa określa w umowie swoje zobowiązania. Jakie czynności będą podejmowane, w jakim terminie, jak będzie nam to raportowane;
 • Koszty usług – czy musimy ponieść jakiekolwiek koszty jeszcze przed podjęciem jakichkolwiek działań przez firmę/kancelarię, czy musimy ponieść prowizję i czy będzie ona jednorazowa, czy ustalona jako okresowa opłata, np. miesięczna, kwartalna etc.; czy przedsiębiorca uzależnia wysokość opłaty od wysokości naszego zadłużenia;
 • Sprawdźmy, co dzieje się z opłatami, gdy przedsiębiorca nie osiągnie żadnego rezultatu w naszej sprawie i nie dojdzie do zawarcia jakiejkolwiek ugody z kredytodawcami;
 • Zweryfikujmy, czy możemy mieć wpływ na podejmowane przez firmę/kancelarię oddłużeniową działania. Czy możemy skontrolować w całym procesie działania firmy, zakres wykonanych czynności, czy też wszystko dzieje się poza nami. Nie zapominajmy, że płacimy za konkretną usługę i powinniśmy mieć prawo sprawdzić, jak taki podmiot wykonuje czynności, za które pobiera wynagrodzenie;
 • Sprawdźmy, jakie skutki będzie miało dla nas ewentualne rozwiązanie umowy z firmą/kancelarią oddłużeniową i czy umowa przewiduje kary umowne.

W razie wątpliwości wobec warunków umowy z firmą/kancelarią oddłużeniową, pamiętajmy, że są instytucje, które mogą nam udzielić bezpłatnej pomocy. Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-darmowej-pomocy-prawnej. W każdym powiecie znajdują się co najmniej dwa punkty, gdzie możemy skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Informacje o najbliższym takim punkcie można znaleźć m.in.:

 • w starostwie powiatowym;
 • w urzędzie gminy;
 • w urzędzie miasta;
 • na stronach internetowych urzędu starostwa powiatowego i urzędów gmin na obszarze tego powiatu;
 • na stronie internetowej o darmowej pomocy prawnej;
 • na stronie o nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

Darmową pomoc prawną możemy też uzyskać u powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów.

LOKALIZACJA

 • Ul. Piękna 15/16,
  00-549 Warszawa

 • +48 22 55 99 496

 • kontakt@frrf.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

 • Katarzyna Korycka

  Katarzyna Korycka

  PR Manager
  katarzyna.korycka@frrf.pl
  tel. 600 400 223

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

Przewiń do góry