Oszczędzanie bez tajemnic – obligacje skarbowe

W związku z niskimi stopami procentowymi oszczędzanie w tradycyjnej formie – lokowanie oszczędności na lokatach bankowych bądź rachunkach oszczędnościowych – przestało być atrakcyjne. Gros konsumentów likwiduje lokaty, szukając bardziej zyskownych form pomnażania zgromadzonego kapitału. Tylko w ciągu roku od lutego 2020 r. do lutego 2021 r. Polacy wycofali z depozytów terminowych około 100 mld złotych. Wiele osób zastanawia się w tym kontekście nad inwestycjami na rynku kapitałowym. Dziś przyglądamy się jednemu z dostępnych instrumentów na tym rynku, a mianowicie obligacjom skarbowym.

Obligacje skarbowe – co to w ogóle jest?

Obligacje skarbowe są papierami wartościowymi sprzedawanymi przez Ministra Finansów reprezentującego Skarb Państwa. Sprzedając obligacje, Minister Finansów pożycza od nabywcy obligacji określoną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić wraz z należnymi odsetkami (wykupić obligacje) w określonym czasie.

Skarb Państwa występujący w roli dłużnika jest jednocześnie gwarantem wykupu obligacji od nabywców i wypłacenia należnych odsetek. Odpowiada za te zobowiązania całym majątkiem, dlatego obligacje skarbowe są traktowane jako bezpieczna forma oszczędzania.

Obligacje mogą być krótko-, średnio-, jak i długookresową formą oszczędzania.

Każda obligacja posiada swój symbol, określający rodzaj obligacji, miesiąc i rok wykupu.

Przykładowo, trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (symbol TOZ).

Obligacje trzyletnie sprzedawane w październiku 2018 r. to TOZ1021, gdzie:

TOZ to symbol obligacji (skrót od Trzyletnie Oszczędnościowe  Zmiennoprocentowe),

10 – miesiąc wykupu (październik),

21 – rok wykupu (2021 r.).

Obligacje skarbowe można zakupić w oddziałach PKO BP S.A, albo za pomocą infolinii, a także online. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: https://www.obligacjeskarbowe.pl/

Co do zasady, z upływem czasu na jaki obligacje zostały wykupione, np. 3 lat, Skarb Państwa wykupuje od klienta obligacje oraz wypłaca należne odsetki. Oznacza to, że po upływie okresu oszczędzania, kwota równa 100 zł wraz z należnymi odsetkami za każdą obligację wpływa na konto klienta lub pozostaje do odebrania na tzw. rachunku rejestrowym.

W razie konieczności wcześniejszego zakończenia oszczędzania (przedterminowy wykup) klient może wycofać wpłacone pieniądze (zwrócić dowolną liczbę posiadanych obligacji). W przypadku skorzystania z tej możliwości, wartość narosłych odsetek zostanie jednak pomniejszona o ustaloną między stronami opłatę.

Decydując się na oszczędzanie poprzez zakup obligacji:

 • Pamiętaj, chociaż nie musisz być wytrawnym znawcą rynku kapitałowego, ani korzystać z usług maklera, ani też nie musisz posiadać dużych oszczędności (aby zainwestować wystarczy 100 zł  – tyle kosztuje zakup jednej jednostki obligacji Skarbu Państwa) zawsze podziel swoje oszczędności i nie lokuj ich w jednym produkcie. W ten sposób dbasz o bezpieczeństwo swoich oszczędności, w przypadku gdyby jedna z wybranych form oszczędzania nie powiodła się, nie stracisz wszystkich swoich pieniędzy!
 • W przypadku obligacji skarbowych ryzyko bankructwa Państwa nie jest wysokie, ale jednak aktualna sytuacja kryzysu gospodarczego na świecie wywołana pandemią, jak i historia innych państw takich jak np. Grecja każe z dystansem podchodzić do bezpieczeństwa każdego powierzenia środków innym instytucjom.
 • Jeśli dopiero rozpoczynasz przygodę z inwestowaniem na rynku kapitałowym i zastanawiasz się nad zakupem obligacji skarbowych lub korporacyjnych, bezpieczniejszym wyborem wydają się obligacje skarbowe. Są one mniej dochodowe, ale stanowią dla takich osób lepszą alternatywę, niż zakup obligacji kapitałowych obciążonych dużym ryzykiem, a także potrzebą znajomości rynku i mechanizmów giełdowych.

LOKALIZACJA

 • Ul. Piękna 15/16,
  00-549 Warszawa

 • +48 22 55 99 496

 • kontakt@frrf.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

 • Katarzyna Korycka

  Katarzyna Korycka

  PR Manager
  katarzyna.korycka@frrf.pl
  tel. 600 400 223

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

Przewiń do góry