Odporność polskiego sektora finansowego oczami liderów. Rusza Banking & Insurance Forum

Już 16 i 17 października 2023 r. w The Westin Warsaw Hotel odbędzie się 26. Banking & 22. Insurance Forum. Jest to wydarzenie skupiające liderów świata finansów, którzy dwa razy do roku spotkają się, aby przedyskutować priorytety oraz wyzwania sektora bankowego i ubezpieczeniowego w Polsce. Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego pełni patronat honorowy nad wydarzeniem.

Otwarcie kongresu stanowić będzie dyskusja ekspertów na temat odporności polskiej gospodarki oraz aktualnych wyzwań na rynkach finansowych. Poruszone zostaną m.in. wątki związane z potrzebami polskiej gospodarki, zagrożeniami dla koniunktury gospodarczej oraz wspólnymi wyzwaniami sektora finansowego i administracji. Kolejnym ważnym tematem jesiennego Forum będzie rentowność polskiego sektora bankowego. Prelegenci omówią zagadnienia dotyczące m.in. wpływu obecnej sytuacji makroekonomicznej na wyniki sektora, sytuacji kapitałowej banków i zdolności finansowania potrzeb kredytowych polskich firm oraz potencjału inwestycyjnego sektora bankowego w Polsce.

Tematem kolejnego bloku dyskusyjnego będą trendy technologiczne kształtujące rzeczywistość. Rozważone zostaną zagadnienia z zakresu innowacyjności sektora bankowego i ubezpieczeniowego, utrzymania przewagi konkurencyjnej na jak najwyższym poziomie, cyberzagrożeń w bankowości i ubezpieczeniach  oraz wykorzystania blockchain w sektorze. Następnie akcent zostanie przeniesiony na  potencjał AI w sektorze finansowym. Eksperci zastanowią się, w jaki sposób efektywnie wykorzystywać sztuczną inteligencję, jakie możliwości otwiera Chat GPT, jakie zastosowanie w finansach ma Open AI oraz jak w etyczny sposób korzystać z technologii, w tym ze sztucznej inteligencji. Dzień drugi wydarzenia otwarty zostanie debatą na temat roli sektora bankowego i ubezpieczeniowego w budowaniu edukacji społeczeństwa. Przeanalizowane zostaną m.in. zmiany demograficzne w perspektywie 20-30 lat oraz ich wpływ na świadomość finansową społeczeństwa, strategie edukacji liderów, konieczność współpracy banków i ubezpieczeń z systemem oświaty w zakresie edukacji najmłodszych klientów oraz edukacji seniorów. 

Następnie agenda Forum podzielona zostanie na dwie ścieżki tematyczne: bankową oraz ubezpieczeniową. Część bankowa rozpocznie się od dyskusji na temat moral hazard w bankowości – społecznej polityki państwa wobec funkcjonowania banków w kontekście bezpieczeństwa klientów, przyczyn i czynników wpływających na moral hazard w bankowości, edukacji i budowania świadomości kredytobiorców. Kolejnym tematem będzie polityka ESG w polskiej bankowości. Prelegenci pochylą się na kwestiami dotyczącymi kształtowania polityki biznesowej sektora bankowego w sposób odpowiedzialny środowiskowo, wpływu sektora bankowego na szeroko rozumiane otoczenie społeczno-gospodarcze oraz roli instytucji finansowych w podnoszeniu kompetencji i możliwości cyfrowych konsumentów i firm. 

Eksperci przeanalizują profil nowoczesnego banku i proces tworzenia odpowiedzi na potrzeby współczesnych klientów, przyszłość sprzedaży produktów finansowych w e-commerce, potencjał danych w kontekście personalizacji usług oraz ochronę klienta bankowego. Skomentowana zostanie także rola banków na rynku hipotecznym oraz aktualna polityka mieszkaniowa państwa.

Część ubezpieczeniowa obejmować będzie tematy związane z budowaniem atrakcyjnego rynku ubezpieczeniowego – kreowaniem pozytywnego i odpowiedzialnego wizerunku sektora, czynnikami wpływającymi na jego reputację, wartość i rozwój oraz rolą strategii marketingowych. Następnie przeanalizowane zostaną zagadnienia dotyczące dystrybucji ubezpieczeń w niekorzystnych warunkach makroekonomicznych. Prelegenci porozmawiają m.in. wyzwaniach i trendach rynku ubezpieczeń, a także o planach rozwoju dystrybucji ubezpieczeń na najbliższe lata, zarządzaniu cenami w ubezpieczeniach, dopasowaniu oferty w dobie wojny, inflacji i przyspieszonej transformacji cyfrowej oraz konstruowaniu produktów z myślą o cyfrowym komforcie klienta. Pojawią się również wątki z obszaru trendów kształtujących ubezpieczenia zdrowotne i na życia oraz technologii w ubezpieczeniach.

Więcej informacji znajduje się na stronie organizatorów: https://bankowosciubezpieczenia.pl

LOKALIZACJA

 • Ul. Piękna 15/16,
  00-549 Warszawa

 • +48 22 55 99 496

 • kontakt@frrf.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

 • Katarzyna Korycka

  Katarzyna Korycka

  PR Manager
  katarzyna.korycka@frrf.pl
  tel. 600 400 223

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

Przewiń do góry