O konkurencji ze strony nowych podmiotów na rynku finansowym – podsumowanie Banking & Insurance Forum.

W dniach 16-17 października odbyła się kolejna już edycja Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń. Podczas dwóch dni kongresu ponad 500 uczestników miało szansę wysłuchać merytorycznych i inspirujących prezentacji oraz debat z udziałem przedstawicieli polskiego rynku ubezpieczeniowego i bankowego. Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego sprawowała Patronat Honorowy nad wydarzeniem.

Wspólnego otwarcia jesiennej edycji Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń dokonali przewodniczący Rad Programowych, czyli Mariusz Grendowicz i Artur Olech. Po wystąpieniach inauguracyjnych uczestnicy wysłuchali debaty poświęconej wpływom zmian klimatycznych na modele biznesowe firm. W debacie udział wzięli prezesi największych banków w Polsce, firm ubezpieczeniowych oraz organizacji pozarządowych.  Podczas kolejnych paneli eksperci dyskutowali o innowacjach w kontekście wyznaczników trendów w sektorze finansowym oraz sposobach zachęty pracowników do  rozpoczęcia kariery w instytucjach finansowych.

Pierwszego dnia kongresu Prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, Agnieszka Wachnicka, poprowadziła w roli moderatora panel dyskusyjny pn. „Konkurencja ze strony nowych podmiotów na rynku finansowym”. W ramach debaty uczestnicy rozmawiali o trendzie „podgryzania” banków przez podmioty niebankowe, np. fintechy, oraz zastanawiali się, na ile nowe podmioty stanowią realną konkurencję dla sektora tradycyjnej bankowości.

W dyskusji panelowej uczestniczyli:

  • Ewa Wernerowicz – Prezes Zarządu Vivus Finance
  • Paweł Kamiński – Head of Business Development, marka hapipożyczki
  • Shaul David – Head of New Business Propositions, Railsbank
  • Michał Gorzelak – Koordynator Obszaru Instrumentów Dłużnych w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, Związek Banków Polskich
  • Andrzej Kopyrski– Ekspert Bankowości Inwestycyjnej i Korporacyjnej

Tytułem wstępu do dyskusji Prezes FRRF Agnieszka Wachnicka stwierdziła: „Udział podmiotów niebankowych w polskim rynku finansowym rośnie z każdym rokiem, a klienci coraz częściej rezygnują z usług tradycyjnej bankowości na rzecz nowych podmiotów. Na świecie wyraźnie obserwujemy spadek lojalności wobec banków, widoczny jest również trend spadkowy liczby ich placówek. W Polsce dotychczas banki czuły się dość pewnie, ponieważ należą do jednych z najnowocześniejszych w Europie. Jednak coraz częściej ludzie optymalizują swoje zadania, układając wszystko tak, by jak najwięcej załatwić przy jak najmniejszym zaangażowaniu, a to jaki podmiot ich będzie wspierał traci na znaczeniu”. Uczestnicy dyskusji zapytani o to, jak ich zdaniem będzie wyglądał rynek finansowy za kilka lat i jaką rolę w cyfrowym ekosystemie usług finansowych będą pełnić tradycyjne banki, stwierdzili, że na rynku jest miejsce dla wszystkich podmiotów. Zarówno banków, jak firm pożyczkowych czy fintechów specjalizujących się w open bankingu – jednak o ich konkurencyjności i sukcesie będzie decydował nie tyle model biznesu, ile zdolność dostosowywania się do oczekiwań i preferencji klientów w wielu obszarach prowadzonej działalności. Dotyczy to nie tylko charakteru i konstrukcji oferowanych produktów i usług, ale również marketingu, sprzedaży czy wreszcie obsługi klienta.

Spotkanie Liderów Bankowości i Ubezpieczeń już od kilku lat cieszy się dużą popularnością i zainteresowaniem najważniejszych osobistości i wiodących spółek sektora finansowego. Jest świetną okazją do zapoznania się z największymi trendami sektora oraz zainspirowania się praktycznymi wdrożeniami zaprezentowanymi podczas wydarzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją.

LOKALIZACJA

  • Ul. Piękna 15/16,
    00-549 Warszawa

  • +48 22 55 99 496

  • kontakt@frrf.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

Przewiń do góry