Nieuczciwe praktyki firmy podszywającej się pod działalność pożyczkową

W ostatnim czasie pojawiły się w mediach doniesienia dotyczące działalności jednej z firm polegającej na pobieraniu opłat za fikcyjne pożyczki, które nigdy nie zostały udzielone, przy czym podmiot ten nie figuruje w rejestrze firm pożyczkowych prowadzonym przez KNF. Tego rodzaju działalność, polegającą na wyłudzaniu pieniędzy,  jest przestępstwem i podlega określonym sankcjom karnym. Na mocy nowelizacji Ustawy o kredycie konsumenckim wszystkie instytucje finansowe udzielające pożyczek pozabankowych chcące legalnie funkcjonować na polskim rynku muszą uzyskać wpis do rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez KNF. Uzyskanie wpisu do rejestru jest warunkiem rozpoczęcia działalności w charakterze instytucji pożyczkowej, natomiast prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru zagrożone jest karą grzywny w wysokości do 500 tys. zł. Firma pożyczkowa musi złożyć stosowny wniosek oraz dostarczyć dokumenty zaświadczające o: niekaralności zarządu, formie prowadzenia działalności (wyłącznie spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz wysokości kapitału zakładowego (obecnie to minimum 200 tys. zł ze środków własnych, a nie z kredytów i pożyczek). Wykonywanie działalności bez spełnienia wymogów kapitałowo-organizacyjnych zagrożone jest karą grzywny w wysokości do 500 tys. zł i karą pozbawienia wolności do lat 2.

Warto zwrócić uwagę, iż nie jest powszechną praktyką wśród firm pożyczkowych wymaganie jakichkolwiek opłat od klienta przed udzieleniem pożyczki. Warto zatem zachować ostrożność, jeśli potencjalny kredytodawca wymaga wniesienia opłaty, szczególnie jeżeli są one wysokie w stosunku do kwoty wnioskowanej pożyczki. Trzeba pamiętać, że jeśli jakiekolwiek opłaty są pobierane przed zawarciem umowy, firmy te zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim mają obowiązek zwrotu klientowi wszystkich opłat w przypadku niewypłacenia pożyczki.

Osoby, które padły ofiarą praktyk nieuczciwych podmiotów powinny zgłosić nielegalny proceder organom ścigania lub złożyć zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

Przed podjęciem decyzji o wyborze pożyczkodawcy warto natomiast sprawdzić czy firma widnieje w rejestrze KNF (www.knf.gov.pl,  infoliniia KNF (22) 262 – 58 – 00), a także, w  przypadku wątpliwości, skorzystać z porady prawnika lub rzecznika konsumenta, działającego w każdej gminie.

LOKALIZACJA

 • Ul. Piękna 15/16,
  00-549 Warszawa

 • +48 22 55 99 496

 • kontakt@frrf.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

 • Katarzyna Korycka

  Katarzyna Korycka

  PR Manager
  katarzyna.korycka@frrf.pl
  tel. 600 400 223

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

Przewiń do góry