Międzynarodowa konferencja naukowa w Bergamo z udziałem Agnieszki Wachnickiej

26 września w Bergamo, we Włoszech odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Prawo publiczne i wyzwania związane z nowymi technologiami oraz rynkiem cyfrowym”, organizowana we współpracy przez Uniwersytet w Bergamo, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz Uniwersytet Wrocławski. Celem konferencji jest określenie roli państwa i prawa gospodarczego we wspieraniu nowej gospodarki cyfrowej.

Prelegentem konferencji będzie Agnieszka Wachnicka, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, a temat jej wystąpienia to „Finanse konsumenckie w świecie cyfrowym”.

Postępująca cyfryzacja stawia nowe wyzwania przed finansami konsumenckimi. Nowe pokolenia wchodzące na rynek finansowy, które codziennie korzystają z nowych technologii oczekują od instytucji finansowych dostosowania kanałów dystrybucji i metod komunikacji do ich oczekiwań. Pokolenia X, Y, Z chcą, aby usługi finansowe były łatwo dostępne. Cyfryzacja to z jednej strony szansa na rozwój, z drugiej wiążą się z nią konkretne zagrożenia. Niższe koszty i mniej złożone procedury mogą potencjalnie prowadzić do nieuczciwych zachowań, zwiększają ryzyko nadmiernego zadłużenia i mogą ograniczać możliwość edukacji finansowej.

Pozostałe tematy, które będą podejmowane podczas konferencji to m.in.: Rynek cyfrowy i regulacje prawne, Zagrożenia cyfrowe – cyberbezpieczeństwo, Platformy cyfrowe i rynek pracy, Prawne aspekty nowych technologii w usługach finansowych (fintech, bitcoin, blockchain) oraz Ochrona konsumentów i prosumentów w gospodarce cyfrowej.

LOKALIZACJA

  • Ul. Piękna 15/16,
    00-549 Warszawa

  • +48 22 55 99 496

  • kontakt@frrf.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

Przewiń do góry