Maj miesiącem wysokiej aktywności rynku pożyczkowego

W maju wyniki rynku pożyczkowego we wszystkich głównych kategoriach uległy poprawie – liczba udzielonych kredytów konsumenckich sięgnęła 354 tys. sztuk wobec 344 tys. w kwietniu (+3,0% m/m) i wobec 324 tys. w maju ubiegłego roku (+9,4% r/r). Wartość udzielonego finansowania wyniosła w maju 1,387 mld zł wobec 1,346 mld zł w kwietniu (+ 3,0% m/m) i wobec 1,116 mld zł w maju 2023 roku (+24,2% r/r).

Liczba odpytań ws. klientów aplikujących o pożyczkę wyniosła w maju 1,076 mln szt. w porównaniu do 1,017 mln szt. miesiąc wcześniej, co przekłada się na dynamikę wzrostu równą +5,7 % m/m. W maju 2023 roku liczba odpytań wyniosła 924 tys. szt., a to oznacza, że tegoroczny wynik jest wyższy o +16,4% w ujęciu rok do roku. Liczba odpytań ws. klientów aplikujących o pożyczkę rośnie nieprzerwanie od ponad dwóch lat, notując niemal w każdym miesiącu wzrosty. Same wyniki majowe wyglądają jeszcze lepiej po przeliczeniu ich w oparciu o średnią na dzień roboczy, których w maju 2024 roku było 20 wobec 21 miesiąc wcześniej i 21 w maju 2023 roku. Po korekcie, dynamiki wynoszą kolejno: +11,0 % m/m oraz +22,3 % r/r. W pierwszych miesiącach obecnego roku liczba odpytań była w stagnacji, która była kontynuowana w kwietniu, co skłaniało nas do opinii, że popyt na produkty finansowe mógł osiągnąć swój szczyt. Maj zaprzeczył tej tezie – liczba odpytań diametralnie wzrosła i zdaje się kierować w stronę rekordowych wartości.

Również dane o liczbie udzielonych kredytów konsumenckich, z wyłączeniem segmentu BNPL, oraz ich wartości przedstawiają się bardzo dobrze. Liczba udzielonych finansowań przekroczyła poziom 350 tys. sztuk, wynosząc finalnie blisko 354 tys. – jest to rekordowa na przestrzeni ostatnich lat liczba pożyczek udzielonych w ciągu jednego miesiąca. Dla porównania, w kwietniu 2024 r. liczba udzielonych pożyczek wyniosła 344 tys. sztuk (+3,0 % m/m), natomiast w maju 2023 roku sprzedaż osiągnęła poziom 324 tys. sztuk (wzrost o +9,4% r/r). Podobne wnioski wynikają z analizy wartości udzielonego finansowania – w maju wartość ta wyniosła 1,387 mld zł w porównaniu do 1,346 mld zł miesiąc wcześniej (+3,0 % m/m) i wobec 1,116 mld zł w maju 2023 roku, co przekłada się na dynamikę wzrostu wynoszącą +24,2% r/r. Na skutek różnicy w dniach roboczych, o której wspomnieliśmy we wcześniejszej części opracowania, obie dane prezentują się jeszcze lepiej. Po korekcie, liczba udzielonych pożyczek pokazuje dynamikę wzrostu wynoszącą +8,1% m/m oraz +14,8% r/r, natomiast wartość udzielonego finansowania pokazuje dynamiki +8,2% m/m oraz +30,4% r/r. Tendencja poprawy danych, o której piszemy od kilku miesięcy jest więc kontynuowana. Dane sugerują, że rynek dostosował się już do nowych realiów regulacyjnych i wrócił na ścieżkę wzrostową, czemu sprzyjają poprawiające się dane makroekonomiczne. Nieprzerwanie od kilku lat w gospodarce obserwowany jest stały i wysoki wzrost poziomu wynagrodzeń, także dzięki podwyżkom płacy minimalnej, co pozytywnie wpływa na zdolność kredytową klientów. Istotny jest także poziom bezrobocia, który w ostatnich latach utrzymuje się na niskich poziomach.

Wzrost majowy odbył się w zasadzie wyłącznie dzięki wzrostowi liczby udzielonych pożyczek – średnia wartość pożyczki pozostała niemal niezmieniona względem kwietnia, zamykając się kwotą 3 917 zł w maju wobec 3 914 zł w kwietniu. Daje to symboliczną dynamikę wzrostu wynoszącą +0,1% w relacji miesiąc do miesiąca. Z kolei dynamika r/r wyniosła +13,6% w maju wobec +8,5% w kwietniu. W szerszym kontekście, obecnie osiągane poziomy średniej wartości pożyczki dopiero zaczęły przekraczać te uzyskiwane w 2019 roku, a więc w realiach zauważalnie niższych poziomów wynagrodzeń. Powoduje to, że w ujęciu realnym taka pożyczka wciąż warta jest zauważalnie mniej i stanowi mniejsze obciążenie budżetu dyspozycyjnego przeciętnego Kowalskiego.

Dane prezentujące wyniki poszczególnych tygodni maja względem średniotygodniowych odczytów poprzedniego miesiąca pokazują lekką przewagę dynamik dotyczących wartości udzielonego finansowania w każdym z analizowanych tygodni. Bardzo dobre wyniki rynek uzyskał w szczególności w tygodniu rozpoczynającym się 6. maja, w którym wartość udzielonych pożyczek była wyższa o +21,2% wobec średniotygodniowych wyników rynku w kwietniu. Z kolei liczba udzielonych pożyczek we wspomnianym tygodniu była wyższa o 14,4 procent.

Wskaźnik dot. średniej liczby odpytań ws. klientów aplikujących o finansowanie wobec średniej liczby unikatowych klientów wzrósł w maju do poziomu 3,81 wobec 3,75 w kwietniu. Dane pozostają na wysokich poziomach oraz są zauważalnie wyższe niż rok wcześniej, kiedy wskaźnik wyniósł 3,36. Jednocześnie od początku roku dane ustabilizowały się na poziomach nieco niższych niż obecnie. Oznacza to, że utrzymuje się istotny popyt na pożyczki, który jednak nie jest zaspokajany przez firmy pożyczkowe.

Liczba aktywnych podmiotów (tj. instytucji pożyczkowych, które w danym okresie udzieliły choć jednej pożyczki) wyniosła w maju 36 firm, z czego 4 firm to podmioty działające w segmencie odroczonej płatności (BNPL – buy now, pay later). Po spadku liczby aktywnych firm z segmentu tradycyjnych pożyczek konsumenckich, który odbył się na początku zeszłego roku, w miesiącach wakacyjnych widzieliśmy powrót na rynek kolejnych firm, co było pozytywnym sygnałem mimo istotnie pogorszonych warunków prowadzenia działalności dla tych podmiotów. Obecnie liczba tych firm pozostaje bez zmian od grudnia. W dłuższym terminie liczba aktywnych podmiotów pozostaje jednak istotnie obniżona. Jeszcze w 2019 roku takich firm było ponad 50.

Podsumowanie

Maj był miesiącem rekordowych dla rynku wyników, które osiągnęły poziomy nieobserwowane w ostatnich latach. W analizowanym miesiącu branża osiągnęła tak wysokie wyniki głównie dzięki wzrostowi liczby udzielonych pożyczek przy niemal identycznej średniej wartości udzielonego finansowania w porównaniu z kwietniem. Przypomnijmy fakt, na który niejednokrotnie zwracaliśmy już uwagę, że o ile w gospodarce w ostatnich latach nastąpił znaczący wzrost średniego poziomu wynagrodzeń, o tyle średnia wartość pożyczki dopiero niedawno przekroczyła poziomy obserwowane w 2019 roku. Niewątpliwie wpływ na brak wzrostu średniej wartości pojedynczego finansowania miał ciąg zmian legislacyjnych od lat dotykający branżę. Należy pamiętać, że aktualna kwota pożyczki pozostaje niższa niż minimalna kwota wynagrodzenia za pracę, a jej realna siła nabywcza w kontekście obecnych poziomów wynagrodzeń czy poziomu inflacji jest znacznie niższa niż jeszcze kilka lat temu.

LOKALIZACJA

 • Ul. Piękna 15/16,
  00-549 Warszawa

 • +48 22 55 99 496

 • kontakt@frrf.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

 • Katarzyna Korycka

  Katarzyna Korycka

  PR Manager
  katarzyna.korycka@frrf.pl
  tel. 600 400 223

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

Przewiń do góry