FRRF uczestniczy w projekcie MF i UKNF na rzecz rozwoju sektora FinTech

Ministerstwo Finansów wraz Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego przy wsparciu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej rozpoczynają projekt „Rozwój i upowszechnienie dostępu do innowacyjnych usług finansowych w Polsce”, którego celem, poprzez wdrożenie nowych regulacji, jest pomoc w rozwoju sektora FinTech nad Wisłą. Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego uczestniczy w konsultacjach nad kształtem zmian regulacyjnych.

Ideą nowego projektu MF i UKNF jest stworzenie w Polsce optymalnych warunków dla dynamicznego rozwoju innowacji finansowych i upowszechnienia dostępu do nowoczesnych usług finansowych. W efekcie chodzi o upowszechnienie dostępu do nowoczesnych usług finansowych i krok w kierunku powstania
w naszym kraju centrum innowacji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Realizacja projektu przewidziana jest na 1,5 roku.

Trzy obszary projektu: FinTech, Sandbox i SupTech

Projekt będzie równolegle realizowany w ramach 3 obszarów tematycznych:

– FinTech, który obejmuje kompleksową identyfikację i usunięcie ograniczeń regulacyjnych i nadzorczych dla rozwoju sektora FinTech w Polsce oraz przygotowanie dla Ministerstwa Finansów rekomendacji dot. rozwiązań wspierających rozwój tego sektora;

– Sandbox, zakładający przygotowanie dla UKNF rekomendacji dotyczących rozwiązań nadzorczych oraz mechanizmów i praktyk występujących w innych krajach, które mogłyby wesprzeć rozwój polskiego sektora FinTech. Chodzi szczególnie o ocenę możliwości wdrożenia w Polsce tzw. piaskownicy regulacyjnej, czyli przestrzeni, gdzie nowi uczestnicy mogą testować innowacyjne usługi finansowe;

– SupTech, obejmujący przygotowanie badania wykonalności stosowania innowacyjnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i rozproszone rejestry, które mogą usprawnić struktury nadzorcze (tzw. SupTech).

Prace analityczne nad projektem będą prowadzone przez doradcę prawno-technologicznego. Jest nim konsorcjum 4 firm: Areto, Wierzbowski Eversheds Sutherland, IT9 i FinTech Consultancy. Projekt będzie finansowany z funduszy Służby ds. Wspierania Reform Strukturalnych KE.

LOKALIZACJA

 • Ul. Piękna 15/16,
  00-549 Warszawa

 • +48 22 55 99 496

 • kontakt@frrf.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

 • Katarzyna Korycka

  Katarzyna Korycka

  PR Manager
  katarzyna.korycka@frrf.pl
  tel. 600 400 223

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

Przewiń do góry