FRRF uczestniczy w konsultacjach wytycznych EBA dotyczących udzielania kredytów

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego bierze aktywny udział w konsultacjach publicznych nad projektem wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) w sprawie udzielania kredytów i procesu monitoringu kredytowego.

Prezes FRRF Agnieszka Wachnicka uczestniczyła w publicznym wysłuchaniu dotyczącym projektu wytycznych przygotowanych przez EBA, które odbyło się 20 września w Paryżu. Równocześnie po przeanalizowaniu projektu regulacji, Fundacja przekazała Urzędowi stanowisko w sprawie procedowanego dokumentu.

Założeniem wytycznych EBA jest wzmocnienie i ustandaryzowanie procedur w zakresie związanych z udzielaniem kredytów, w tym procesu oceny zdolności kredytowej, wyceny zabezpieczeń, zapewnienia odpowiednich standardów zarządzania i monitorowania ryzyka kredytowego oraz ustalania cen produktów kredytowych. Nowe regulacje obejmować mają, co do zasady,  instytucje kredytowe, niemniej zapisy dotyczące oceny zdolności kredytowej miałyby dotyczyć również kredytodawców kredytu konsumenckiego niebędących instytucjami kredytowymi.

W przekazanym do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego stanowisku Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego zwróciła uwagę m.in. na następujące kwestie:

 • Brak ukierunkowanego podejścia w projekcie wytycznych na dostosowanie ich do zróżnicowanych grup kredytodawców kredytu konsumenckiego. W ocenie Fundacji kształt i konstrukcja proponowanych przepisów koncentruje się w sposób szczególny na działalności sektora bankowego i przeciwdziałaniu generowaniu ryzyka systemowego, jednak nie uwzględnia przy tym w pełni specyfiki rynku kredytu konsumenckiego oraz charakteru działalności podmiotów aktywnych w tym sektorze.
 • Komisja Europejska aktualnie prowadzi przegląd dyrektywy CCD, w ramach którego analizuje zasady dotyczące oceny zdolności kredytowej konsumentów. Prawdopodobnym efektem przeglądu CCD, którego wyniki zostaną opublikowane w IV kwartale br., będzie rewizja dyrektywy. W konsekwencji może okazać się, że wytyczne EBA nie będą kompatybilne z przepisami znowelizowanej dyrektywy CCD, dlatego też Fundacja postuluje tymczasową rezygnację z formułowania wytycznych w odniesieniu do kredytodawców w rozumieniu CCD i ewentualne uzupełnienie zakresu wytycznych o te podmioty po uchwaleniu znowelizowanej dyrektywy.
 • Pozostawienie niektórych z proponowanych wytycznych w niezmienionym kształcie, jak m.in. dotyczących zakresu informacji, których zgromadzenie jest wymagane do podjęcia decyzji o udzieleniu kredytu, może być z różnych przyczyn (np. prawnych czy technicznych) niemożliwe do zrealizowania, a jednocześnie spowodować nadmierny wzrost kosztów działalności kredytowej, nieuzasadniony ani przesłankami ochrony interesów konsumentów, ani przesłanką ograniczania ryzyka systemowego.
 • Zmiana dotychczasowych procedur oraz konieczność dostosowania do nowych praktyk systemów informatycznych jest procesem długotrwałym. Fundacja stoi zatem na stanowisku, że okres pomiędzy publikacją nowych wytycznych a rozpoczęciem ich obowiązywania powinien być na tyle długi, by podmioty podlegające nowym regulacjom mogły się do nich dostosować, nie narażając się jednocześnie na negatywne konsekwencje ze strony krajowych organów nadzorczych, a czas ten nie powinien być krótszy niż 18 miesięcy.

Więcej informacji nt. przebiegu konsultacji publicznych i projektu wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego jest dostępnych tutaj

LOKALIZACJA

 • Ul. Piękna 15/16,
  00-549 Warszawa

 • +48 22 55 99 496

 • kontakt@frrf.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

 • Katarzyna Korycka

  Katarzyna Korycka

  PR Manager
  katarzyna.korycka@frrf.pl
  tel. 600 400 223

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

Przewiń do góry