Dane po II kwartale potwierdzają stabilizację rynku pożyczkowego

Drugi kwartał 2022 roku był dobrym okresem dla branży pożyczkowej, która udzieliła finansowania na łączną kwotę 2,72 mld złotych, co oznacza wzrost o 15,6 proc. w stosunku do I kwartału 2022 r. i o 30,1 proc. w relacji r/r , wynika z raportu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. Z danych CRIF wynika, że średnia wartość udzielonej pożyczki w czerwcu wyniosła 3 451 zł i była ona nieznacznie wyższa (o 1,2 proc.) wobec maja. W ostatnim miesiącu drugiego kwartału firmy pożyczkowe udzieliły łącznie pożyczek o wartości  o 3,5 proc. wyższej niż miesiąc wcześniej. Natomiast w ujęciu liczbowym nastąpił wzrost o 2,3 proc. Liczba unikalnych klientów wzrosła o 4 proc. miesiąc do miesiąca.

W okresie kwiecień-czerwiec 2022 r. instytucje pożyczkowe udzieliły 779 tys. pożyczek. W porównaniu do I kwartału 2022 r. stanowi to wzrost o 10 proc. W czerwcu wskaźniki dotyczące rynku pożyczkowego w niewielkim stopniu wzrosły miesiąc do miesiąca. Firmy pożyczkowe zwracały się do bazy CRIF z prośbą o weryfikację klientów równie często co w poprzednim miesiącu. W ostatnim tygodniu maja wskaźnik odrzuceń  wyniósł 43,5 procent, a więc więcej wniosków o pożyczki zostało negatywnie rozpatrzonych niż w maju 2021 roku.

W czerwcu branża notuje wzrosty

Zgodnie z oczekiwaniami rynek rośnie, ale jego dynamika miesiąc do miesiąca spada. Wartość udzielonego finansowania w czerwcu wg. danych CRIF była o 20,1 proc. wyższa wobec czerwca 2021 roku, a w przypadku liczby udzielonych pożyczek wzrost wyniósł  16,1 proc. rok do roku. W przypadku obydwu danych, w maju 2022 r. zanotowano wyższe dynamiki rok do roku. Średnia wartość udzielonej pożyczki w czerwcu była o 3,5 proc. wyższa względem analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

W czerwcu 2022 r. liczba aktywnych podmiotów (tj. instytucji pożyczkowych, które w danym okresie udzieliły choć jednej pożyczki) uczestniczących w rozwiązaniu CRIF wyniosła 43 firmy, a więc nie zmieniła się wobec maja. 3 spółki to firmy działające w segmencie odroczonej płatności (BNPL – buy now, pay later).

Drugi kwartał to stabilizacja rynku  

Od trzeciego kwartału 2021 roku obserwujemy systematyczny wzrost w zakresie liczby i wartości udzielanego finansowania.  Jest to związane z wygaśnięciem restrykcji covidowych w odniesieniu do maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. Branża dostrzega  wzmożony popyt na pożyczki ze strony klientów, którego nie jest w stanie zaspokoić. Może wynikać to z niższego dostępu do finansowania zewnętrznego w sektorze bankowym. Wysoki poziom inflacji będzie wspierał popyt na pożyczki ze strony konsumentów i będzie to widoczne w kolejnych badanych okresach. Wzmożony popyt na pożyczki nie przekłada się jednak na wysokie wzrosty w liczbie podmiotów udzielających finansowania, co prawdopodobnie oznacza trwałe obniżenie się liczby podmiotów funkcjonujących na rynku.

Rynek w ujęciu realnym

W II kwartale 2022 r. zaobserwowano wzrost wartości udzielonych pożyczek o 8,5% w porównaniu z II kwartałem 2019 r. – ostatniego pełnego roku nienaznaczonego pandemią oraz wprowadzonymi na jej skutek zmianami legislacyjnymi. Biorąc pod uwagę upływ 3 lat oraz obserwowaną w ostatnim czasie wysoką inflację, należałoby uznać, że w ujęciu realnym branża nie wrosła istotnie w stosunku do II kwartału 2019 r. Średnia wartość pożyczki wzrosła jedynie o 1,9% w porównaniu z II kwartałem 2019 r. W ujęciu realnym, po uwzględnieniu inflacji i wartości pieniądza w czasie, możemy mówić nawet o realnym spadku wartości pożyczki.

LOKALIZACJA

 • Ul. Piękna 15/16,
  00-549 Warszawa

 • +48 22 55 99 496

 • kontakt@frrf.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

 • Katarzyna Korycka

  Katarzyna Korycka

  PR Manager
  katarzyna.korycka@frrf.pl
  tel. 600 400 223

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

Przewiń do góry