dr Anna Mlostoń-Olszewska nowym prezesem FRRF

Od czerwca Fundacją Rozwoju Rynku Finansowego kieruje dr Anna Mlostoń-Olszewska, która dotychczas pełniła funkcję Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łodzi.

Powołanie na stanowisko prezeski FRRF dr Anny Mlostoń-Olszewskiej, która w ramach działalności zawodowej i naukowej zajmuje się tematyką ochrony konsumentów na rynku usług finansowych, wpisuje się w misję Fundacji, jaką jest podnoszenie bezpieczeństwa w sektorze instytucji pożyczkowych i consumer finance. To także kolejny krok organizacji i podmiotów w niej zrzeszonych w kierunku budowania odpowiedzialnych relacji branży z jej klientami i wypracowywania, w porozumieniu z instytucjami nadzoru, dobrych praktyk biznesowych i wysokich standardów etycznych w relacjach z interesariuszami.

Chcę, aby pod moim kierownictwem fundacja z dużym zaangażowaniem kontynuowała działalność w celu eliminowania nieuczciwych praktyk rynkowych oraz akcje edukacyjne mające na celu podnoszenie świadomości finansowej konsumentów. Wierzę w to, że objęcie przeze mnie funkcji prezeski FRRF przyczyni się do konstruktywnego dialogu branży z organami publicznymi nadzorującymi rynek pożyczkowy oraz do zacieśnienia współpracy z organizacjami konsumenckimi” – mówi dr Anna Mlostoń-Olszewska, nowo powołana prezeska FRRF.

Dr Anna Mlostoń-Olszewska jest radcą prawnym. Przez ostatnie 6 lat pełniła rolę Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łodzi. W latach 2019-2020 funkcję tę łączyła z rolą eksperta zewnętrznego w Biurze Rzecznika Finansowego. Wcześniej od 2008 do 2018 r. pracowała jako radca prawny w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dr Anna Mlostoń-Olszewska prowadzi działalność naukową i dydaktyczną. W 2019 r. uzyskała tytuł doktora nauk społecznych w zakresie nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie. Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji i konsumentów, w szczególności w ochronie konsumentów na rynku usług finansowych. Od 2018 r. jest wykładowcą na studiach podyplomowych Prawo Ochrony Konsumentów w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, od 2020 r. także wykładowcą na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (Filia w Piotrkowie Tryb.) (od 01.06.2023 r. Akademia Piotrkowska), a od 2021 r. adiunktem na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi między innymi takie przedmioty jak: prawo finansowe, prawo bankowe czy prawo ochrony konsumentów.

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego zrzesza instytucje pożyczkowe oraz pozostałe podmioty związane z branżą consumer finance. Misją organizacji jest troska
o zrównoważony rozwój sektora finansowego przy jednoczesnym podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa konsumentów. Eksperci FRRF opracowują cykliczne raporty i analizy poświęcone sektorowi kredytów konsumenckich w Polsce i Europie, śledzą zmiany w zakresie produktów, trendów i zachowań klientów na rynku usług finansowych. Fundacja stale angażuje się w inicjatywy na rzecz edukacji finansowej. Promuje kulturę bezpiecznego i odpowiedzialnego pożyczania, a także podejmuje szereg działań popularyzujących wiedzę z zakresu zarządzania finansami osobistymi.

LOKALIZACJA

 • Ul. Piękna 15/16,
  00-549 Warszawa

 • +48 22 55 99 496

 • kontakt@frrf.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

 • Katarzyna Korycka

  Katarzyna Korycka

  PR Manager
  katarzyna.korycka@frrf.pl
  tel. 600 400 223

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

Przewiń do góry