Konferencja naukowa pod tytułem: „Nadużycia na rynku finansowym a ochrona konsumenta w świetle aktualnych wyzwań rynkowych. Prawo – Praktyka – Problemy – Potrzeby – Perspektywy.”

24 września 2019 r. Rzecznik Finansowy we współpracy z Doradczym Komitetem Naukowym oraz Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej, organizują konferencję poświęconą problematyce nadużyć na rynku finansowym. Swoją wiedzą, doświadczeniami i refleksjami na ten temat podzielą się przedstawiciele świata nauki, reprezentanci instytucji finansowych oraz eksperci z organów administracji państwowej. W jej trakcie zaprezentowane będą główne tezy i postulaty …

Konferencja naukowa pod tytułem: „Nadużycia na rynku finansowym a ochrona konsumenta w świetle aktualnych wyzwań rynkowych. Prawo – Praktyka – Problemy – Potrzeby – Perspektywy.” Czytaj wpis »