20. Banking Summit & 16. Insurance Forum

W dniach 19-20 października 2020 r. w hotelu The Westin Warsaw odbędzie się Spotkanie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń, w skład którego wchodzą 20. Warsaw International Banking Summit oraz 16. Insurance Forum. Wydarzenie zostanie zrealizowane w formie hybrydowej, która połączy elementy tradycyjnego kongresu oraz aktywności online na dedykowanej platformie. Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego pełni patronat honorowy nad inicjatywą.

Spotkanie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń to cykliczne spotkanie skupiające kluczowe osobistości i spółki z sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Jest ono doskonałą okazją do debat dotyczących najistotniejszych kwestii, problemów, szans i wyzwań dla wszystkich zainteresowanych tym, co dzieje się i będzie się dziać w branży usług finansowych. 

W czasie dwóch dni wydarzenia omówione zostaną najważniejsze zagadnienia w świetle zmian, które nastąpiły w wyniku kryzysu spowodowanego pandemią COVID19. Podczas części inauguracyjnej eksperci skupią się na kwestiach odbudowy gospodarki Polski w czasie recesji, w tym wpływu pandemii na gospodarkę międzynarodową, roli państwa w procesie stabilizacji gospodarki oraz funkcjonowaniu instytucji finansowych w nowej rzeczywistości. 

W części kongresu poświęconej Warsaw International Banking Summit zostaną poruszone tematy oscylujące wokół wyzwań banków w zakresie zarówno kontaktów z klientem, jak i wewnętrznej organizacji pracy oraz cyfryzacji, z którymi mierzą się banki w obliczu nowej sytuacji rynkowej. Omówione zostaną również trendy w cyfrowej transformacji banków w 2020 r., w tym dotychczasowe zastosowania narzędzi oraz zmiany w zakresie technologii w sektorze bankowym. Nie zabraknie też tematów związanych z polityką kredytową i pożyczkową oraz Open Banking. Dokonane też będzie podsumowanie najistotniejszych kwestii dotyczących ekosystemu płatniczego w nowej rzeczywistości.

Debaty 16. edycji Insurance Forum oparte zostaną o przekształcenia, które nastąpiły na rynku ubezpieczeniowym w skutek kryzysu. Wśród tematów poszczególnych rozmów znajdą się takie kwestie jak dystrybucja ubezpieczeń w czasie pandemii, omawiając zmiany, które zaszły w tym aspekcie oraz rozwój cyfrowych kanałów dystrybucji, zmiany w ofercie produktowej powstałe w wyniku pandemii, a także wyzwania, przed którymi stoją agenci ubezpieczeniowi w obliczu obecnej rzeczywistości.

Podczas Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń w roli Prelegentów wystąpią znakomici eksperci, a wśród nich m.in:

 • Aleksandra Agatowska, p.o. Prezesa Zarządu, PZU Życie
 • Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.
 • Adam Glapiński, Prezes, Narodowy Bank Polski
 • Tomasz Kowalski, Prezes Zarządu, Deutsche Bank
 • Jolanta Karny, Wiceprezes Zarządu, Aviva
 • Adam Pers, Wiceprezes Zarządu ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, mBank SA
 • Leszek Skiba, Wiceprezes Zarządu Banku kierujący pracami Zarządu, Bank Pekao S.A.
 • Agnieszka Wrońska, Prezes Zarządu, Link4

Więcej szczegółów na temat wydarzenia oraz informacji organizacyjnych jest dostępnych na stronie https://bankowosciubezpieczenia.pl/

Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm.

LOKALIZACJA

 • Ul. Piękna 15/16,
  00-549 Warszawa

 • +48 22 55 99 496

 • kontakt@frrf.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

 • Katarzyna Korycka

  Katarzyna Korycka

  PR Manager
  katarzyna.korycka@frrf.pl
  tel. 600 400 223

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

Przewiń do góry