Odpowiedzialne pożyczanie


Jednym z celów Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego jest promocja odpowiedzialnego pożyczania przez co rozumiemy promowanie najlepszych praktyk rynkowych związanych ze świadczeniem usług finansowych, a także zwiększanie świadomości konsumentów co do racjonalnego i świadomego korzystania z dostępnych na rynku produktów finansowych. Takie odpowiedzialne podejście zarówno ze strony instytucji finansowych, jak i klientów pozwoli na zrównoważony rozwój sektora pożyczkowego i zachowanie bezpieczeństwa finansowego konsumentów.