AKTUALNOŚCI

W lipcu mija rok od uruchomienia Rejestru Instytucji Pożyczkowych przy KNF
Opublikowane 12 lipca 2018

Już 380 firm udzielających pożyczek pozabankowych znajduje się w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. 22 lipca minie rok, odkąd KNF na mocy nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim uruchomiła rejestr, do którego wpis muszą uzyskać wszystkie instytucje finansowe udzielające pożyczek pozabankowych chcące legalnie funkcjonować na polskim rynku. Dzięki rejestrowi konsumenci otrzymali wgląd do listy działających w Polsce firm pożyczkowych, które spełniają warunki wpisu, co zwiększyło bezpieczeństwo korzystania z tego rodzaju usług finansowych. Rejestr Firm Pożyczkowych dostępny jest na stronie KNF. Każdy klient przez podjęciem decyzji o pożyczce może sprawdzić czy firma, z której usług zamierza skorzystać spełnia podstawowe wymogi nałożone przez prawo. Firma pożyczkowa, aby uzyskać wpis do rejestru, musi złożyć stosowny wniosek oraz dostarczyć dokumenty zaświadczające o: niekaralności zarządu, formie prowadzenia działalności (wyłącznie spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz wysokości kapitału zakładowego (obecnie to minimum 200 tys. zł ze środków własnych, a nie z kredytów i pożyczek). Sprawdź czy instytucja finansowa, w której zamierzasz wziąć pożyczkę znajduje się w rejestrze KNF.

Powrót do aktualności