Systematycznie monitorujemy zmiany zachodzące na rynku pożyczkowym w Polsce. Skupiamy się na opracowywaniu analiz i raportów odnoszących się do sektora pożyczkowego jako całości. Analizujemy udział sektora pożyczek pozabankowych w rynku finansowym, a także produkty i zachowania klientów na tym rynku. Wykorzystujemy przy tym dane pochodzące bezpośrednio od firm pożyczkowych, a także z powszechnie dostępnych, wiarygodnych źródeł.

Komentarze eksperckie


Kredyty konsumpcyjne istotnym fragmentem akcji kredytowej
Zobacz komentarz
Sektor pożyczkowy w świetle Sprawozdania Rzecznika Finansowego za 2017 r.
Zobacz komentarz
Sektor firm pożyczkowych a dochody budżetu państwa
Zobacz komentarz
Sektor firm pożyczkowych w świetle danych GUS
Zobacz komentarz
Wpływ sytuacji gospodarczej na korzystanie z pożyczek i kredytów
Zobacz komentarz

Raporty branżowe


Sektor pożyczek pozabankowych-dwie strony rynku
Zobacz komentarz

Krzysztof Wołowicz

Główny Ekonomista


Krzysztof Wołowicz jest ekonomistą, od ponad 20 lat związanym z rynkiem finansowym. Specjalizuje się w analizach makroekonomicznych gospodarki polskiej i światowej, prognozowaniem głównych wskaźników makroekonomicznych, a także tworzeniem analiz dotyczących rynku obligacji, rynku walutowego oraz rynków kapitałowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył także 3-letnie studium doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Przez wiele lat pracował w Departamencie Skarbu Banku BGŻ S.A. Był także Głównym Ekonomistą BPS TFI S.A. Regularnie publikuje komentarze ekonomiczne w Gazecie Giełdy Parkiet.